Delte ut kulturprisen

Publisert:

Kulturprisen for 2017 gjekk til Borgny Helland frå Vatne, medan ungdom-mens kulturpris gjekk til Ane Flem frå Longva.

 
Ny dagleg leiar ved Haram Industrier AS

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2017 kl 15:58

Terje Aulstad (54) frå Skodje tek over som dagleg leiar ved Haram Indistrier AS frå nyttår.

 
Røykutvikling på Rolls-Royce 

Publisert: - Oppdatert: 11.12.2017 kl 10:37

Varmgang i ei maskin førte til røykutvikling.

 
Tennøya, som offisielt heiter Ternøyna, kan få nytt namn enda ein gong

Publisert:

Stadnamnkonsulenten i Kartverket let det vere opp til kommunen å avgjere om det skal vere øyna-ending i øynamnet.

 
Minibuss med ni personar av vegen 

Publisert: - Oppdatert: 08.12.2017 kl 20:55

Ingen vart skadd i ulykka.

 
Vil ikkje legge ned skular  i Haram med det første

Publisert: - Oppdatert: 10.12.2017 kl 11:16

Formannskapet går inn for å frede skulestrukturen og lar den vere slik den er inntil vidare.

 
– Halleluja, det blir lys!

Publisert: - Oppdatert: 08.12.2017 kl 10:28

Randi Frisvoll (KrF) uttrykte stor begeistring over at formannskapet endeleg løyver pengar til nye gatelys ved dei mørke forgjengarfelta i Storgata i Brattvåg.

 
Omsette eigedomar i Haram og Sandøy

Publisert: - Oppdatert: 06.12.2017 kl 12:44

Desse eigedomane har fått tinglyst ny eigar i november.

 
Elevane kjem med stadig høgare karakterar og fullføringsgraden er i fylkestoppen ved Haram vgs.

Publisert: - Oppdatert: 05.12.2017 kl 18:36

Haram vidaregåande skule får elevar med stadig høgare karakterar frå ungdomsskulen, og gjennomføringsgraden er svært høg.

 
Sentrum byrjar å teikne seg

Publisert: - Oppdatert: 04.12.2017 kl 12:19

Kommunen har gitt løyve til å rive eksisterande bygningsmasse på Sam-fjordkvartalet og sette opp tilbygg i fire etasjar og påbygg til Samfjordkvartalet.

 
Klagar på farleg skuleveg på Harøy

Publisert:

Brunvoll Vel krev at fylkeskommunen dekker gratis skuleskyss til 23 ungar med farleg skuleveg, og at ein set i gang med å planlegge gangveg for elevane.

 

Publisert: - Oppdatert: 05.12.2017 kl 19:27

Møre og Romsdal politidistrikt melder på twitter at det har vore ei påkjørsel bakfrå på Slyngstad.

 
Reagerer på permanent tannlegeflytting til Vatne

Publisert: - Oppdatert: 02.12.2017 kl 00:48

Fylkespolitikar Bjørn Sandnes (H) ønsker å hindre at den offentlege tannlegen i Haram vert flytta permanent frå Brattvåg til Vatne.

 

Publisert: - Oppdatert: 04.12.2017 kl 13:13

Måndag klokka 06.35 rykte politiet ut til ein bil som hadde køyrd av vegen på Grytastranda.

 
Husklage i Eidsvika 

Publisert: - Oppdatert: 30.11.2017 kl 09:09

I august i fjor skreiv Nordre om fleire huseigarar som har klaga på dårleg standard på nye bygg i Eidsvika. No har ein av huseigarane teke saka vidare til forliksrådet.

 
Vegvesenet på friarferd i Oslo

Publisert:

Ei mengde store anleggsselskap og andre i bransjen møtte fram til informasjonsmøtet om Nordøyvegen i Oslo.

 
Kortreist ferje skal trafikkere vestlandssamband

Publisert:

Oma Baatbyggeri på Stord skal saman med ferje- og hurtigbåtreiarlaget Boreal byggje ei elektrisk ferje som skal trafikkere Kinsarvik–Utne i Hardanger.

 

Publisert:

Det har vore ei betydeleg innstramming i utlånspraksisen til bankane som følgje av bustadlånforskrifta, men gjelda til nordmenn held fram med å auke.

 
Mange er likegyldige til kommunereforma

Publisert:

Ordførarar, kommunepolitikarar, rådmenn og andre lokale aktørar ønskjer at folkerøystingar skal respekterast så langt det lèt seg gjere. Om lag halvparten av folket er derimot likegyldige til kommunereforma.

 
Vurderer Rolls-Royce-sal

Publisert: - Oppdatert: 28.11.2017 kl 17:21

Rolls-Royce Marine, som driv fabrikk i Brattvåg og Longva, sende i formiddag ut pressemelding om mogleg sal av verksemda for styremaskiner.

 
Har vakse ut av lokala

Publisert: - Oppdatert: 28.11.2017 kl 08:41

I 2003 flytta Haram lensmannskontor frå lokala dei hadde i andre etasje ved Sparebanken Møre i Brattvåg til lokala i Årsundvegen. No har dei atter ein gong vakse seg ut frå kontorlokala.

 

Publisert:

Ferjeselskapet Fjord1 har eit overskot på 537 millionar kroner før skatt til no i år. Dei omset for 200 millionar i ferjekafeane sine og salet av sveler bidreg mykje til overskotet.

 

Publisert: - Oppdatert: 27.11.2017 kl 08:43

Kvart år står rundt 200 pultar tomme i norske klasserom. Enkelte barn blir sende ut av landet og utsette for omsorgssvikt, ifølgje Røde Kors.

 
Vurderer å kreve opprykksrivalen  til Brattvåg IL konkurs

Publisert: - Oppdatert: 25.11.2017 kl 11:14

Forhandlingane i forliksrådet fredag gav inga løysing kring lønskravet Brattvåg-guten Thomas Aarsund meiner å ha mot klubben sin, Lysekloster.

 
Beste resultat nokosinne for fiskeflåten

Publisert: - Oppdatert: 23.11.2017 kl 23:10

Høge fangstverdiar gav eit historisk godt resultat for fiskeflåten i fjor. Aldri før har norske fartøy oppnådd ein høgare samla totalverdi enn i 2016.

 
ANNONSE
Annonse