Sannsynlegvis over og ut for tannlege i Brattvåg

Publisert:

Eidsvika endar opp som framtidig lokalitet for den offentleg tannhelse-tenesta i Haram. Dermed er det truleg ingen veg tilbake for å få det tilbake til kommunesenteret igjen, slik lovnaden var.

 
Nytt fiskefartøy skal utrustast ved Vard i Brattvåg

Publisert: - Oppdatert: 24.05.2018 kl 10:15

Vard har inngått kontrakt på design og bygging av ein hekktrålar til Nergård Havfiske.

 
Fleire naust på Hurla

Publisert:

Utvalet for plansaker har sagt ja til at grunneigar Rune Stene på Hurla får bygge nye naust og molo i tilknyting til eit allereie eksiste-rande naustområde på Hildre.

 

Publisert:

Fast utval for plansaker har godkjent detaljplanen for Tennfjord småbåthamn i Tennfjord.

 
Stor oppslutning om 17. mai-arrangementa i Sandøy

Publisert:

Normalt sett er det stor oppslutning om feiringa av 17. mai i Sandøy. I strålande vårvêr vart tradisjonen fulgt opp i år også.

 
ANNONSE
Annonse
Kommunen ønsker ikkje kjøpe avhenda fiskerihamner

Publisert:

Haram formannskap ønsker ikkje å nytte seg av tilboda frå Kystverket om overta fiskerihamner som skal avhendast.

 
– Det vert i alle fall ikkje tåke 17. mai

Publisert: - Oppdatert: 17.05.2018 kl 22:31

Tysdag kom tåka rullande inn i Haram og vart liggande som eit digert teppe i fleire timar. Om prognosane til Meteorologisk institutt stemmer vert det ei tåkefri feiring i morgon.

 
Nådestøtet for å få tannlegekontoret tilbake til Brattvåg

Publisert: - Oppdatert: 16.05.2018 kl 14:47

Haram formannskap gir i sin nye høyringsuttale støtte til fylkestannlegen om at den framtidige plasseringa av offentleg tannlegekontor bør vere i Eidsvika.

 
Slik blir sjefskabalen i nye Ålesund

Publisert:

Fellesnemnda har vedtatt overordna administrativ organisering for nye Ålesund kommune.

 
I rute med førebuingane til 17. mai

Publisert: - Oppdatert: 16.05.2018 kl 18:51

Søppel vert plukka, dans vert øvd inn og songstemma vert finpussa. Førebuingane til årets 17. mai-feiring er godt i gang.

 
Stoppa med tjuvegods i Søvik

Publisert: - Oppdatert: 15.05.2018 kl 14:55

Natt til søndag vart ein bil med diverse gjenstandar i stoppa i Søvik. Politiet mistenkte at det var tjuvgods og arresterte to menn.

 

Publisert:

Edvin Marthinussen (Frp) har på vegne av bebuerar på Terøy tatt opp problematikken med å ha eit steinbrot i nærleiken.

 
Nye moglegheiter med 3D-kart

Publisert:

Ved å ta i bruk dei nye 3D-karta i saksbehandlingar og planprosessar opnar det seg nye moglegheiter for kommunen.

 

Publisert:

Edvin Marthinussen (Frp) bad på siste kommunestyremøtet administrasjonen lage ei sak som gjeld vidare drift av den populære skøytebana på Djupviksøyla på Gamlem.

 
Stenger vassleidningen mellom Lepsøy og Haramsøy

Publisert:

I ei kort periode frå rundt klokka 14.00 i dag vil kommunen stenge vassleidningen mellom Lepsøy og Haramsøy.

 
Lokale entreprenørar i samarbeid «er med» i konkurransen

Publisert: - Oppdatert: 07.05.2018 kl 14:09

Aco Anlegg og Longva Maskin stadfestar at dei har levert prisar på spørsmål frå eit av storselskapa som ønsker milliardkontrakten.

 
Plukka rusk og rask i fjøra

Publisert: - Oppdatert: 11.05.2018 kl 13:50

Søvik skule er med i «Hele Norge rydder» aksjonen. Torsdag 3. mai rydda dei i fjøra i Hamnsundet, på Søvikneset og på Bjørnøya.

 
Vil bygge leilegheiter og badeanlegg i sentrum av Brattvåg

Publisert:

Selskapet Nye Vågen har starta arbeidet med å realisere bygging av leilegheiter og avsetting av areal til badeanlegg midt i Brattvåg sentrum.

 
Desse husa er selt i Haram og Sandøy

Publisert:

Eigedomsomsetningar i april.

 
Viktig å ta plass i den  nye kommunen

Publisert:

Torsdag og fredag er kommunestyret og einingsleiarane i Haram kommune samla på NMK/NTNU i Ålesund for å samle inspirasjon i arbeidet inn mot nye Ålesund.

 
Ny kontrakt til Vard

Publisert: - Oppdatert: 29.04.2018 kl 15:04

Eit kabelleggingsskip for 1,6 mrd. kr skal utstyrast i Brattvåg.

 
Eidet omsorgssenter feira eitt år

Publisert:

Det var duka for stor fest med song, musikk, kake og flagg, då Eidet omsorgssenter feira sitt første år onsdag 25. april.

 
Hektisk tid i sauefjøset

Publisert:

Våren er den viktigaste tida på året for sauebøndene. Gjennom lamminga har ein ei unik moglegheit til å gi sau og lam den beste starten for resten av sesongen.

 
Bakar med låg bakkeklaring

Publisert: - Oppdatert: 23.04.2018 kl 13:25

For enkelte kan det vere spennande nok å køyre bil ned Trollstigen. Valaker-bakar Syversen frå Søvik tek vegen ned liggande på eit brett, med beina først, i over 70 kilometer i timen.

 
Støy rundt støy frå motorsportbane

Publisert:

Lar det seg kombinere å ha motorsportbane og travbane side om side i Vatnedalen? Eller vil støy frå motorsportbana verke øydeleggande for hestemiljøet som alt er etablert i området?

 
ANNONSE
Annonse