Nordre omorganiserer

Publisert: - Oppdatert: 16.10.2017 kl 13:55

.

 
Sette på bremsen for elbil-billett på ferja

Publisert:

Ifølge eit oppslag om elbil-billettar på ferja «Os» (Skjeltene-Austnes-Kjerstad) må elbilsjåførar betale full biltakst for bilen frå 1. februar, men samferdselssjefen seier at dei no ikkje veit når billetten vert innført eller kva det skal koste.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 
Mislykka katteavlivar får redusert straff

Publisert:

Ein harøying er dømt for brot på dyrevelferdslova etter ei mislykka katteavliving, men han slepp å sone fengsel.

 
Herre i eige hus etter 500 år

Publisert: - Oppdatert: 15.01.2017 kl 20:20

Etter fleire år har kyrkja gradvis blitt skild frå staten. Frå 1. januar vart kyrkja ei folkekyrkje med eige sjølvstyre.

 
Mislykka katteavlivar skal ha fått ni drapstruslar

Publisert:

- Slik eg ser det, har eg ikkje gjort noko gale, svarte den alvorstunge, tiltalte jegeren på nok eit granskande spørsmål om kvifor ein katt han skulle avlive, overlevde skotforsøket.

 
ANNONSE
Annonse
Vil ha fiber til alle i Haram

Publisert:

Det er langt frå alle i Haram som har internett via fiberoptiske kablar. No ynskjer ordføraren at kommunen skal drøfte finansiering av utbygging for heile kommunen.

 
Stengd rett etter opning

Publisert:

Oskar restaurant har nyleg inngått ein to års leigeavtale av lokala etter restaurant Bulduks som gjekk konkurs, men kommunen held hittil tilbake serveringsløyvet.

 
Dømt for søk etter sex-bilete av unge jenter

Publisert:

Ein mann i 60-åra frå Haram tilstod i Sunnmøre tingrett i går at han hadde søkt på seksualiserte bilete av jenter i 12-16-årsalderen.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 
Skal ta tak i skulemiljøproblem

Publisert:

Tal frå både 2015 og 2016 viser at fleire elevar ved Harøy skule vert mobba. Skulen ser alvorleg på undersøkinga og lovar tiltak.

 
Sportsjournalist blir redaktør

Publisert:

Rolf Hansen vert redaktør i Vigra-avisa Øy-Blikk. Han skal samtidig halde fram med å lage sportsjournalistikk i Nordre.

 
Katteavliving til lagmannsretten

Publisert:

Saka mot ein mann frå Sandøy kommune som forsøkte å avlive ein katt 28. desember 2015 vert behandla i Frostating lagmannsrett.

 
Regulerer gangveg til Vadset

Publisert:

Reguleringsarbeidet for å få gangveg frå Tennfjord barneskule til Vadset er i gang.

 
Nordøyvegen vurderte å saksøke staten

Publisert:

Nordøyvegen AS gjekk til advokat våren 2016 då tunnelane vart dømde som for bratte, men det løyste seg etter eit møte med vegdirektøren.

 
Fylkesmannen sette ned foten

Publisert:

Haram kommune sa ja til utrusting av småbåthamna i Tennfjord, men no har Fylkesmannen bedd kommunen sjå på saka ein gong til.

 
Professor: Ikkje ordførars oppgåve å behandle innsyn

Publisert:

Det er ikkje ordføraren si oppgåve å behandle innsynskrav, ifølge jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

 
Slik vert rådmannsrekninga dekt

Publisert:

Sandøy kommune tærer på pengereservane, som mellom anna skal dekke tilskot på 80 millionar kr til Nordøyvegen.

 
Fallskjerm kostar kommunen 1,6 mill. kr

Publisert:

Tidlegare rådmann i Sandøy Ann-Heidi Paulsen Orvik får 1,5 års etterløn, samtidig som ho kan ta anna arbeid utan å miste løna.

 
Kritisk til brannsikkerheita

Publisert:

Måndag kveld 2. juledag tok det til å brenne ved Vatne omsorgssenter. Til alt hell vart ingen alvorleg skadd. I etterkant stiller ein bebuar spørsmål til brannsikkerheita.

 
Rådmannen gjekk på dagen

Publisert:

– Når kommunestyret ikkje har tillit, er det ikkje lenger eit val, seier eksrådmann i Sandøy, Ann-Heidi Paulsen Orvik.

 
Har kjøpt tomt til ny grunnskule

Publisert:

Haram kommune ved formannskapet har godkjent kjøp av grunn til barneskule og andre offentlege formål aust for Vatne ungdomskule.

 
Flyktningar i Sandøy

Publisert:

Sandøy kommune har no busett to flyktningfamiliar på Harøya.

 
Nordøyvegen - ein attraktiv jobb

Publisert:

Prosjektleiar Marianne Nærø seier at dei held på å tilsette folk. Nordøyvegen er ein attraktiv jobb og dei får interne søkarar til organisasjonen.

 
Ingen eigedomsskatt i 2017

Publisert:

Torsdag vedtok Haram kommunestyre å droppe eigedomsskatt også for 2017.

 
Full rulle frå trommis Edgar

Publisert:

Trommis Edgar Neu var meir enn klar til å rocke då det endeleg var hans tur på kulturskulekonserten. «We Will Rock You» satt som eit skot.

 
Tidenes julegåve til Haram og Sandøy

Publisert:

– Det blir stort å stå på brua der, sjå ned og tenkje at eg var der då dette vart bestemt, seier Håkon Farstad Brekke.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse