Nordre

18 millionar til betre psykisk helse hos studentar

Stadig fleire studentar oppgir at dei slit psykisk. Regjeringa styrkjer satsinga på den psykiske helsa til studentar i 2019.

Sjølv om dei fleste studentar oppgir at dei trivst, har langt fleire studentar oppgitt over tid at dei slit med den psykiske helsa si.

Derfor aukar regjeringa støtta til arbeidet for betre psykisk helse og førebygging av rusproblem ytterlegare i 2019 med 10 millionar. Det betyr at 19 samskipnader og institusjonar deler totalt 18,4 millionar.

- I utgangspunktet skal studentar som slit psykisk eller har rusproblem, få den hjelpa dei treng gjennom kommunehelsetenesta, men vi ønsker å bidra slik at det kan lagast ulike tilbod på studiestadene i tillegg, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Helseminister Bent Høie (H) seier at det frå 2020 vil bli stilt krav om at kommunane i alle landet skal ha psykologkompetanse. Ifølgje Høie har regjeringa lagt til rette for at alle kommunar kan ta imot tilskot for å rekruttere psykologar innan denne fristen.

(©NPK)

Helseminister Bent Høie (H) uttaler i ei pressemelding at det frå 2020 vil bli stilt høgare krav til den kommunale psykologikompetansen i helga, men at regjeringa vil legge til rette for at kommunane får tilskot for å rekruttere psykologar. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse