Nordre

280.000 fleire passasjerar reiste ved norske lufthamner i fjor

Det var i fjor 280.000 fleire passasjerar om bord ved avgang og framkomst på norske lufthamner, samanlikna med 2018. Det er ein auke på 0,5 prosent.

På utanlandske flygingar auka passasjertalet med 1,7 prosent til 24,5 millionar, medan passasjertalet på innanlandsflygingar vart redusert med 0,4 prosent til 33,4 millionar, ifølgje Statistisk sentralbyrå.

Det er første gong sidan 2015 at talet på passasjerar innanlands går ned.

Spesielt på Oslo lufthamn Gardermoen gjekk innanlandstrafikken ned. Her vart passasjertalet redusert med 1,3 prosent, medan utanlandstrafikken gjekk opp med tilsvarande prosentdel.

Også godstrafikken med fly auka i fjor. Over 217.000 tonn gods vart frakta med fly som reiste til eller frå norske lufthamner. Det er ein oppgang på 5,8 prosent frå året før. Rundt 82 prosent av dette godset vart frakta til eller frå utlandet.

(©NPK)

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse