ANNONSE
Annonse

305 seinabortar i fjor med bakgrunn i paragraf 2c

I fjor vart det gjennomført 305 abortar med bakgrunn i paragraf 2c i abortlova som det no er strid om.

Paragrafen seier at kvinner kan få innvilga abort også etter tolvte svangerskapsveke dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorleg sjukdom.

14 ulike diagnosar låg til grunn for abortane, viser tal avisa Dagen har henta frå Medisinsk Fødselsregister.

Etter aborten blir fosteret obdusert, og diagnosane blir registrerte i fødselsregisteret. Kvart foster kan ha fleire diagnosar.

Blant fostera som vart abortert i fjor, var det 117 som hadde kromosomfeil, i tillegg til 59 som hadde Downs syndrom. 62 hadde også hjartefeil.

I fjor var det 17 personar som søkte om seinabort fordi svangerskapet, fødselen eller omsorga for barnet kan føre til «urimeleg belasting for den fysiske eller psykiske helsa til kvinna».

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse