Nordre

Airbnb endrar prisopplysingar etter press frå Forbrukartilsynet

No skal du få oversikt over totalprisen på utleigeobjekt på Airbnb frå første stund, og dessutan betre oversikt over kven du kan klage til når problem oppstår.

Airbnb har oppdatert avtalevilkåra for både norske og europeiske forbrukarar, etter press frå Forbrukartilsynet som har samarbeidt med EU-kommisjonen.

Dei nye vilkåra inneber mellom anna at alle kostnader for utleigeobjekt er inkludert frå byrjinga av bestillingsprosessen, slik at alt frå lokale skattar til reingjeringsgebyr blir synleggjord.

Det vil òg bli enklare for forbrukarar å skilje mellom profesjonelle og private utleigarar, og dessutan at selskapet skal opplyse om kva for klageorgan forbrukarane kan vende seg til dersom problem oppstår.

- Dette vil gjere det lettare å sjå kva for ein pris ein skal betale når ein bruker Airbnb og kven som faktisk er utleigar, seier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukartilsynet.

Selskapet gav fullt tilslag på alle krav frå Forbrukartilsynet og EU-kommisjonen slik at avtalevilkåra er i tråd med europeiske forbrukarlover.

- Eg er veldig fornøgd med at Airbnb har samarbeidt med EU-kommisjonen og Forbrukartilsynet for å forbetre tenesta deira. Eg forventar at andre følgjer døma deira, seier Vera Jourová, ansvarleg for justis- og forbrukar- og likestillingsspørsmål i EU-kommisjonen, i ei pressemelding.

I 2018 utgjorde Airbnb ein femdel av overnattingsmarknaden i Noreg med nesten 4,5 millionar selde romdøgn, ifølgje analysebyrået Capia.

(©NPK)

Airbnb endrar avtalevilkåra og sikrar norske og europeiske forbrukarar betre rettar, ifølgje Forbrukartilsynet.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse