Nordre

Kraftig børsfall i USA

Børsane i USA fell bratt onsdag. Nasdaq-indeksen hadde sokke over 3 prosent tidleg på ettermiddagen lokal tid.

Samtidig låg både Dow Jones-indeksen og S&P 500 2,8 prosent lågare enn sluttnoteringa dagen før.

Også i Europa var onsdagen prega av betydelege børsfall, og i Oslo fall hovudindeksen 2,39 prosent gjennom dagen.

Ei av årsakene er dårlege økonomiske tal frå Tyskland som viser at den tyske økonomien krympa i andre kvartal. Samtidig vart det i Kina offentleggjort svake tal for industriproduksjon, forbruk og investeringar i juli.

I tillegg har obligasjonsmarknadene i USA og Storbritannia onsdag utvikla seg på ein måte som erfaringsmessig ofte har varsla økonomiske nedgangsperiodar.

Renta på tiårige amerikanske statsobligasjonar låg ein kort periode lågare enn renta på obligasjonar med to års løpetid.

Også i Storbritannia oppstod dette fenomenet - omtalt som «invertering av rentekurven».

Tysdag vart det kjent at USAs president Donald Trump utset planlagde nye tollsatsar på ein del kinesiske varer. Dette førte umiddelbart til børsoppgang, men dagen etter vart toll-utsettinga etter alt å dømme overskygd av dei nye tala frå Tyskland og Kina og signala frå rentemarknadene.

(©NPK)

Ein aksjehandlar på New York Stock Exchange tidlegare denne veka. Foto: Richard Drew / AP / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse