Nordre

Arbeidarpartiet vil ha rasismeplan i skulen

Arbeidarpartiet vil ha nulltoleranse mot rasisme i skulegardane i landet og relanserer fleire forslag som tidlegare er nedstemde i Stortinget.

– Dessverre har regjeringa stemt imot alle desse forslaga tidlegare, men vi prøver på nytt. Rasisme og dei signala vi no får, må takast på alvor, seier den utdanningspolitiske talspersonen til partiet, Torstein Tvedt Solberg, til Dagsavisen.

Forslaga han snakkar om er mellom anna å gjennomføre eit stort kompetanseutviklingsprogram i førebyggjande arbeid mot rasisme, mobbing og trakassering, for rektorar, lærarar og andre tilsette i skulen. Partiet vil innføre ein mobbe- og trakasseringsknapp slik det allereie er prøvd ut enkelte stader, mellom anna i Nordland.

Ap vil dessutan opne for sanksjonar mot skular som ikkje tek tak i vedvarande mobbeproblem

– Det må vere sanksjonar. Vi har ikkje gått konkret i detalj på kva det bør vere, men vi vil vurdere sanksjonar for skular som ikkje tek tak i tilfelle med rasisme og trakassering, seier Solberg.

Forslaga blir lagt fram for Stortinget til hausten.

(©NPK)

Torstein Tvedt Solberg og Ap vil til hausten på nytt legge fram for Stortinget ei rekkje forslag for å motverke rasisme og mobbing i skulen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse