Nordre

Årets mediestøtte auka med 40 millionar

Medietilsynet har fordelt 358 millionar kroner i mediestøtte til litt over 150 aviser. Det er ein auke på 40 millionar kroner frå i fjor.

Mesteparten, det vil seie 30 millionar kroner, går til lokalavisene. Klassekampen får mest støtte med nesten 43 millionar kroner, medan støtta til Fiskeribladet aukar mest, med nesten 7 millionar kroner.

I alt 152 aviser får til saman 358 millionar kroner i støtte i år, mot 318 millionar kroner til vel 155 aviser i 2019. Av auken på 40 millionar kroner går 30 millionar kroner til lokalavisene

– Dette er i tråd med føringane i mediestøttemeldinga om at meir av støtta skal gå til små, lokale aviser, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i ei pressemelding.

Velsand seier at grunnen til Fiskeribladets auka støtte er at bladet no får utteljing for nettutgåva si etter at avisa har omorganisert verksemda.

Tre nye aviser

Bergensavisens opplagsvekst gir nesten 2 millionar kroner meir i støtte, og med nesten 37 millionar kroner i tilskot får avisa nest mest av støttemottakarane i år.

Størst prosentvis reduksjon får Dagens Perspektiv, som mistar 20 prosent av støtta på grunn av ein nedgang i opplaget. Det svarer til ein reduksjon på 1,2 millionar kroner.

Tre nye aviser får støtte i år. Medietilsynet har vurdert at nettavisa Medier24 og dei to lokalavisene Rana No og Porten.no kvalifiserer til å komme inn i ordninga. Dei får høvesvis 1,8 millionar, 1,6 millionar og 1,4 millionar kroner i støtte.

Fire aviser forsvann

Medietilsynet konkluderte til liks med i 2019 med at Dagbladet Pluss og Nett.no ikkje kvalifiserte for produksjonstilskot fordi publikasjonane ikkje oppfylte krava til føremål og innhald.

Fire aviser forsvann ut av støtteordninga i 2020. Søgne og Songdalen Budstikke vart lagd ned ved årsskiftet, Finnmark Dagblad søkte ikkje om tilskot, medan Lindesnes og avisa Bladet hadde for høgt overskot til å kunne få støtte.

Over 215 millionar kroner av støtta går til dei ti største mottakarane.

(©NPK)

Medietilsynet fordelte 358 millionar kroner i mediestøtte til litt over 150 aviser torsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse