Nordre

Askøy kommune vedtok nytt vassanlegg i 2002

Kommunestyret i Askøy vedtok allereie i 2002 at dei skulle bygge nytt vassanlegg. Fleire planar har vorte vraka fordi avgiftene for folk ville vorte så høge.

Rundt 2.000 personar har truleg vorte sjuke som følgje av drikkevatnet i kommunen. Bakterien Campylobacter er påvist, og totalt 63 har vore eller er innlagde på sjukehus.

Varaordførar Bård Espelid frå Askøylista seier til Bergens Tidende at nivået på vassavgifta innbyggarane må betale, har lagt premissen for debatten om vassutbygginga.

- Det er dilemmaet som ligg i denne typen saker. Det å ruste opp kan gi uakseptable summar på vassavgifta. Kva kan innbyggarane tole av auke, seier han til avisa.

Diskusjonen om vassavgifta har komme samtidig med diskusjonar om bompengar og eigedomsskatt, påpeikar han.

Espelid understrekar at det viktigaste no er folkehelsesituasjonen i kommunen. Diskusjonen om kva som har skjedd tidlegare, kan komme seinare, seier han.

Så seint som i 2017 viste ein rapport i kommunen at ei utbygging av ny drikkevassforsyning i Askevatnet innan 2026 ville føre til eit vass- og avløpsgebyr på over 30.000 kroner, noko som vart vurdert som uakseptabelt høgt samanlikna med det eksisterande gebyret på 10.000 kroner.

(©NPK)

Vasstankar er plasserte rundt på Askøy der folk som er tilknytt Kleppe vassverk kan tappe vatn. Her frå Juvikflaten. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse