Nordre

Bankane auka renteinntektene med åtte milliardar kroner i fjor

Bankane tente i fjor 90,3 milliardar kroner i rente. Det er ein auke på åtte milliardar kroner frå 2018.

Rentenettoen til bankane, som er differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, enda i fjor på 90,3 milliardar kroner, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Dermed auka nettoen med 8,9 prosent frå 2018. Årsaka til auken kjem av at renteinntektene auka meir enn rentekostnadene.

I 2019 auka Noregs Bank styringsrenta frå 0,75 prosent ved byrjinga av året til 1,5 prosent ved årsslutt. Det gjorde at bankane òg sette opp utlånsrentene sine.

Resultatet frå bankane før andre inntekter og kostnader i 2019 var på 62,2 milliardar kroner. Totalresultatet var 61,8 milliardar kroner, medan andre inntekter og kostnader utgjorde minus 0,6 milliardar kroner.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse