Nordre

ANNONSE
Annonse

Barth Eide meiner klimakrisa krev ein sterkare stat

Klimakrisa kan ikkje bli overlaten til marknadskreftene, åtvarar Arbeidarpartiets Espen Barth Eide. Han vil ha eit kraftfullt statleg grep om politikken.

- Skal vi møte klimakrisa i tide, så treng vi mykje sterkare grep enn berre å vente på at marknaden gjer det sjølv. Det finst ei enormt positiv kraft i marknaden, men marknaden har det klart best med litt kjærleik og omsorg frå staten, sa Espen Barth Eide i ein klimadebatt under Arendalsveka onsdag.

Det betyr at skattar og avgifter, økonomisk stønad og offentleg eigarskap må bli brukt meir strategisk for å skubbe næringslivet i ei grøn retning, utdjupar Ap-politikaren overfor NTB.

- Vi sosialdemokratar meiner at marknaden er ein god tenar, men ein dårleg herre, seier han.

Sjokkert av retorikken til høgresida

Barth Eigde fortel at han blir sjokkert av retorikken ein nokon gong høyrer på høgrefløya i Noreg, som då Framstegspartiets leiar Siv Jensen tysdag sa at konsept som flyskam og klimaskam er «sosialisme i nye klede».

- Det er ikkje slik at vi har funne på klimakrisa for å innføre sosialismen. Klimakrisa finst. Og synet mitt er at du då må ha meir stat og styring fordi vi har dårleg tid, seier Barth Eide til NTB.

- Det skjer såpass mykje bra i marknaden at viss vi hadde hatt 200 år på oss, så kunne vi eigentleg ha lent oss tilbake og berre sett på at det ordna seg. Men når vi berre har 20 år på oss, og ikkje 200, må heile samfunnet trekke saman.

Ventar bråk

I dag ligg dei norske utsleppa av klimagassar framleis høgare enn i 1990. Ifølgje Barth Eide er det berre å stålsetje seg for framtida, når klimapolitikken faktisk òg skal føre til at utsleppa går ned.

- Det kjem til å bli bråk. Det må vi ta inn over oss, og vi må vere politisk førebudd på det, seier han.

Men er det noko dei gule vestane i Frankrike og bompengeopprøret i Noreg har vist, så er det ifølgje Barth Eide kor viktig det er at tiltaka ikkje slår ut skeivt sosialt.

- Det er ikkje noko alternativ til å lykkast med det grøne skiftet. Det må vi gjere. Men vi må sørge for at det òg er rettferdig, seier Barth Eide.

- Vi må sørge for at folk er med, og at folk opplever at dei byrdene som heilt sikkert kjem, er fordelte på ein rettferdig og fornuftig måte, seier han.

(©NPK)

Arbeidarpartiets Espen Barth Eide meiner statens verkemiddel må bli brukt meir aktivt for å sette kurs i klimapolitikken. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse