Nordre

Bergenspolitikar forstår utøvarar som er redde for å dra på friidretts-NM

Politikarane i Bergen håpar smittetrykket i byen ikkje stig slik at friidretts-NM må avlysast i siste liten. Opposisjonsleiaren skjønner at utøvarar er redde.

Byrådet i Bergen har sett krisestab på grunn av koronasmitten i byen og innført fleire tiltak for å dempe smittetrykket. Likevel går friidretts-NM av stabelen kommande helg, med hundrevis av utøvarar og trenarar frå land og strand.

Norges Friidrettsforbund (NFIF) konkluderte måndag med at NM kan arrangerast.

– Sidan måndag har det vorte 25 nye smitta i Bergen, og fem har ukjend smitteveg, så eg trur NFIF-styret følgjer utviklinga kontinuerleg og håpar at smittevernsituasjonen framleis gjer at helgas NM kan gjennomførast hos oss på Fana stadion, seier opposisjonsleiar Harald Victor Hove (H) til NTB.

– Men eg har forståing for at enkelte deltakarar kan vegre seg mot deltaking, sidan situasjonen i Bergen er krevjande. Men eg føreset at arrangøren og kommunen tek alle moglege forholdsreglar, legg han til.

Trygt å besøkje Bergen

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) meiner det er trygt å besøkje Bergen.

– Vi er 300.000 som bur og lever her kvar dag, og det er fullt mogleg å følgje alle restriksjonar og ta omsyn til godt smittevern. Det har eg tru på at arrangøren bidreg til for å sikre for både lokale og tilreisande utøvarar og trenarar under NM òg, seier Valhammer til NTB.

Han viser til at det etter råd frå Folkehelseinstituttet er ei grense på 200 personar for utandørs arrangement på spørsmål om det er forsvarleg å arrangere meisterskapen i dagens situasjon.

Skal evaluere tiltaka

– Både besøkjande og bebuarar må følgje dei smittevernreglane som gjeld i Bergen. Etter råd frå FHI gjeld framleis nasjonal grense på 200 personar for utandørs arrangement, og dette er grunngitt i smittevernfaglege vurderingar. Friidrettsforbundet har konkludert med at dei kan gjennomføre NM i friidrett i Bergen innanfor gjeldande smittevernreglar, seier han.

Valhammer held likevel døra på gløtt for at det kan komme nye føringar dersom situasjonen endrar seg. På spørsmål om byrådet har ei tolegrense, svarer han at tiltaka som er sett i verk, skal evaluerast.

– Vi følgjer utviklinga av smittesituasjonen i Bergen nøye. Vi har varsla at vi kjem til å gjere dei første innleiande vurderingane av effekten av tiltaka onsdag, seier Valhammer.

(©NPK)

Høgres byrådsleiarkandidat Harald Victor Hove, her saman med partileiar og statsminister Erna Solberg, håpar NM i friidrett kan arrangerast som planlagt.
Foto: Heiko Junge / NTB

Byrådsleiar Roger Valhammer meiner det er trygt å besøkje Bergen.
Foto: Marit Hommedal / NTB

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse