Nordre

Bompengeparti-veljarar i Stavanger føler seg lurt

Ord som «lureri» blir brukt etter at Folkeaksjonen Nei til meir bompengar gjekk til forhandlingar med dei raudgrøne i Stavanger. - Reinspikka tøv, svarer FNB.

I oljebyen kan det ende med at FNB inngår i eit fleirtal med Arbeidarpartiet, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt. Samtalane kom i gang allereie på valkvelden og heldt fram onsdag på tredje dagen.

Det moglege samarbeidet har vekt sterke reaksjonar blant fleire bompengemotstandarar, ifølgje NRK, som først omtalte saka. Framstegspartiet reagerer òg.

- Dette er den største politiske svindelen i Stavangers historie. Her har folk stemt på partiet mot bompengar og endar opp med å få MDG som elskar bompengar og hatar bilen, i staden, seier gruppeleiar Leif Arne Moi Nilsen.

- Folk har all grunn til å vere forbanna og føle seg lurt trill rundt, seier han.

FNB: Var tydelege

Fleire bompengemotstandarar kommenterer forhandlingane på Facebook-sida Bomfritt Jæren NOK er NOK. Mange bruker sterke ord for å gi uttrykk for at dei føler seg lurt, at partiet har svikta, at politikarar ikkje er til å stole på, og at partileiar Frode Myrhol burde ha gitt beskjed før valet om at samarbeid kunne vere ei moglegheit.

I FNB har dei merka seg misnøya, men partileiar Frode Myrhol har lita forståing.

- Reinspikka tøv, seier han om kritikken frå Framstegspartiet.

Han meiner mange som har kasta seg på i sosiale medium, heller ikkje forstår korleis det politiske landskapet artar seg lokalt i Stavanger. Det er noko ganske anna å samarbeide med MDG i Stavanger enn i Oslo eller Bergen, understrekar han.

Veljarane har heller ingen grunn til å føle seg ført bak lyset, ifølgje Myrhol. Han viser til at FNB gjorde det klart under heile valkampen at dei er blokkuavhengig, og meiner det er naturleg at partiet no søkjer makt. Han beskriv forholdet til MDG som pragmatisk.

- Det handlar om å gi og ta. Vi har stemt mykje saman i bystyret dei siste fire åra om levekår og oppvekstpolitikk. Begge er positive til betre kollektivdekning, så det er interessante nyansar, seier han.

- Meir som eit sentrumsparti

Etter månader med strid vart det førre veke semje om ein bymiljøpakke på Nord-Jæren. Semja inneber mellom anna at rushtidsavgifta blir fjerna og at elbilar må betale halv takst i bomringen. Det blir òg understreka at nullvekstmålet skal verte nådd.

Med denne avtalen i botn, kan Nord-Jæren gå inn i nye forhandlingar med staten.

Både Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har gitt uttrykk for at det bør vere gode moglegheiter for å finne fram til praktiske løysingar med FNB.

FNBs program liknar andre sentrumsparti, meiner MDGs fjerdekandidat Håkon Fossmark.

- Det gir rom for forhandlingar. Det er ikkje tvil om at vi har motstridande interesser på nokre spørsmål, som bompengar, men vil sjå om vi kan komme til semje, seier Fossmark.

(©NPK)

FNB-leiar Frode Myrhol forsvarer avtalen som partiet har gått inn i med dei raudgrøne i Stavanger. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse