Britisk leiarkamp spissar seg til

Retorikken blir skjerpa i kampen om kven som skal ta over leiarvervet i Det konservative partiet i Storbritannia. I dag skal endå ein kandidat ut.

Etter to avstemmingar har åtte kandidatar vorte til fem. Måndag blir det halde ein tredje valomgang som igjen inneber at den som får færrast stemmer, går ut.

Ifølgje spelselskapa er det truleg Tom Tugendhat, leiaren for Parlamentets utanrikskomité, som ryk denne gongen.

Dei andre kandidatane er tidlegare finansminister Rishi Sunak, utanriksminister Liz Truss, statssekretær i handelsdepartementet Penny Mordaunt og tidlegare likestillingsminister Kemi Badenoch.

Truss håpar å rykke opp

Truss håpar på å sikre seg stemmene til regjeringsadvokat Suella Braverman, som rauk ut i førre runde. Truss kom då på tredjeplass etter Sunak og Mordaunt.

Viss ho ikkje greier det, meiner ekspertar ho vil ha problem med å ta andreplassen frå Mordaunt. Sistnemnde er ein relativt ukjend politikar for britiske veljarar, noko som også kan vere ein fordel.

Det er dei 358 parlamentarikarane til partiet som avgjer kva to kandidatar som kjem til finalen. Den blir i sin tur avgjord av dei over 160.000 medlemmene i partiet i ei avstemming per post. Resultatet blir kunngjort 5. september.

Usamde om skatt

Dei fem resterande kandidatane har etter førre valrunde delteke i to TV-sende debattar; fredag og søndag.

I debatten søndag var det høg temperatur rundt skattespørsmål. Sunak måtte tole kritikk frå både Truss og Mordaunt for å vilje auke skattane. Dei to hevdar det vil kvele økonomien, medan Sunak meiner at det er heilt nødvendig med høgare skattar i kjølvatnet av pandemien.

Leiarvalet i Det konservative partiet blir arrangert etter at statsminister Boris Johnson kunngjorde avgangen sin for halvanna veke sidan. Han har sagt at han vil bli sitjande til det er valt ein ny tory-leiar, som også overtek statsministerposten.

(©NPK)

Dei fem resterande kandidatane. F.v.: Kemi Badenoch, Penny Mordaunt, Rishi Sunak, Liz Truss og Tom Tugendhat, her fotografert før TV-debatten fredag. Foto: Victoria Jones / PA / AP / NTB

ANNONSE
Annonse