Nordre

Carl I. Hagen sluttar seg til Frps pelsdyropprør

Heller ikkje Carl I. Hagen kjem til å stemme for forslaget regjeringspartia fremmar i Stortinget torsdag om avvikling av pelsdyrnæringa.

Dermed har tre representantar frå regjeringspartia, nemleg Roy Steffensen (Frp), Kristian Tonning Riise (H) og no Hagen, varsla at dei ikkje kjem til å stemme for forslaget dei fire regjeringspartia har vorte samde om.

Dei meiner alle at kompensasjonen pelsdyrbøndene blir tilbodne når dei blir tvinga til å legge ned, er for dårleg.

- For meg er det ei sjølvfølgje at når du skal nedlegge ei næring, skal det ytast full kompensasjon. Ingen skal komme ut av det med gjeld, seier Hagen til NTB.

Han grunngir haldninga si med at regjeringspartia ikkje har lagt til grunn såkalla ekspropriasjonsrettslege prinsipp i forslaget sitt, noko Arbeidarpartiet har gjort i sitt framlegg.

- Når det finst eit forslag om å legge ekspropriasjonsrettslege prinsipp til grunn, i samsvar med paragrafen105 i grunnlova, kan eg ikkje forstå at det kan stemmast mot det, seier Hagen.

Det krev 85 representantar for å få fleirtal, og regjeringspartia har normalt støtte frå 88 mandat. Samtidig kan regjeringspartia, sjølv om dei skulle mangle fleirtal, få vedtatt forslaget viss nokon i opposisjonen støttar avtalen til Høgre, Frp, KrF og Venstre.

(©NPK)

Frps stortingsrepresentant Carl I. Hagen seier han ikkje kan støtte det forslaget til kompensasjon for pelsdyrnæringa som dei fire regjeringspartia har forhandla fram. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse