Danmark satsar på fleire billige bustadar i København

Den danske regjeringa har vorte samd med København kommune om å auke delen billige utleigebustadar i delar av den danske hovudstaden.

Satsinga skal mellom anna gjerast i byutviklingsområde som Nordhavn og Sydhavn.

Ifølgje avtalen skal delen allmenne bustadar bli auka til 40 prosent i visse område fram mot 2031. Allmenne bustadar er utleigebustadar som er eigde av bustadorganisasjonar, og der ingen skal tene på husleiga. Bustadane blir bygde med offentleg støtte.

– Vi vil gjere det meir overkommeleg for dei med ei alminneleg inntekt å ha råd til å bu i København, seier bustadminister Christian Rabjerg Madsen.

Nordhamn er eit område med relativt høge bustadprisar, og ifølgje ministeren er målet å få ei meir blanda bebuarsamansetning enn området har i dag.

Det skal sikre ein betre «samanhengskraft» i København – det vil seie sterkare fellesskapskjensle og tillit på tvers av ulike samfunnsgrupper.

I fjor sette regjeringa av 10 milliardar danske kroner – cirka 14 milliardar norske – til det ho har kalla Fondet for blanda byar.

Danmark har også gjort seg merka ved å innføre såkalla gettokriterium, som set tak på kor stor del menneske med minoritetsbakgrunn som kan bu i ein og same bydel.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse