Nordre

Delta-leiar reagerer på utspelet til Norsk Industri-sjef

Delta-leiar Lizzie Ruud Thorkildsen reagerer sterkt på utspelet til Norsk Industri-sjef Stein Lier- Hansen om at offentleg tilsette bør bli færre.

– Resten av landet har klappa for og hylla dei mange heltane i offentleg sektor. Lier-Hansen vil takke med oppseiingar. Det er uverdig og uanstendig, seier Delta-leiar Lizzie Ruud Thorkildsen i ein kommentar til Stein Lier-Hansens utspel om at det trengst færre offentlege tilsette.

Lier-Hansen provoserte arbeidstakarsida kraftig då han tok til orde for at det viktigaste bidraget til offentleg tilsette i koronadugnaden, var å bli færre, i eit intervju med NTB søndag.

– Medlemmene i Delta og alle andre tilsette i offentleg sektor har jobba dag og natt. Utfordringane har vore store i heile samfunnet. Vi har stått saman i ein felles dugnad. Denne typen unødig konflikt, som Lier-Hansen legg opp til, treng vi ikkje, seier Ruud Thorkildsen.

Delta organiserer meir enn 88.000 medlemmer innanfor offentleg tenesteyting og er den største arbeidstakarorganisasjonen i YS.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse