Nordre

E-tenesta: - Russland og Kina aukar etterretningstrykket mot Noreg

Etterretning frå Russland og Kina er den største tryggingstrusselen mot Noreg, og operasjonane blir stadig meir koordinerte og effektive, meiner E-tenesta.

- Etterretningstrusselen er den mest pågåande og omfattande tryggingsutfordringa mot Noreg og norske interesser. Russiske og kinesiske aktørar står for hovuddelen av aktiviteten, og operasjonane er meir koordinerte, skriv E-tenesta i den ugraderte vurderinga av aktuelle tryggingstruslar mot Noreg i 2019.

- Måla er politiske og militære, så vel som forskingsinstitusjonar og bedrifter med tilgang til høgteknologi, skriv dei.

Dei påpeikar også at Russland og Kina samarbeider meir enn tidlegare.

- Fokuseringa på utviklinga av militærmakta og konflikten med Vesten fører til at Russland i større grad vender seg mot Kina for å få støtte til utbygging av infrastruktur. Det militære samarbeidet mellom Russland og Kina veks også, skriv dei.

- På sikt må vi vere førebudde på eit tydelegare kinesisk nærvær også i nærområda våre, fortset E-tenesta.

Vidare merker dei seg at Russland fortset med forsøka sine på å undergrave politiske prosessar og auke polariseringa i Europa og Nato. At dette enkelte gonger blir avslørt, ser ikkje ut til å påverke den russiske aktiviteten, ifølgje E-tenesta.

- I tillegg til falske nyheiter, blir det etablert ei veksande mengde redigerte nyheitssider som systematisk set vestlege samfunn og verdiar i eit dårleg lys. Noreg er ikkje noko unntak, skriv dei.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse