Nordre

Ein av tre lærarar jobbar ikkje i skuleverket

Meir enn kvar tredje person med skuleretta lærarutdanning jobbar ikkje i skuleverket, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Meir enn kvar tredje person med skuleretta lærarutdanning jobbar ikkje i skuleverket, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB har tatt utgangspunkt i tal for fjerde kvartal 2017. Då var det 109.800 personar i alderen 22-61 år med skuleretta lærarutdanning her i landet. Av desse var det nær 6.700 som ikkje var sysselsette og 33.100 som arbeidde utanfor skuleverket. Eldre lærarutdanna jobbar i større grad utanfor skuleverket enn yngre.

Av dei over 33.000 som har hovudarbeidsforholdet sitt utanfor skuleverket, jobbar 7.700 i skulesektoren, 4.900 i andre næringar der lærarutdanning er særleg relevant.

20.500 jobbar i andre næringar, der helse- og sosialtenester er den klart største næringa. Ein del jobbar òg innan offentleg administrasjon og forsvar.

(©NPK)

Lærar i aksjon. Ikkje alle med slik utdanning jobbar i skuleverket. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse