Ein milliard flypassasjerar i EU

Talet på flypassasjerar i EU oversteig i fjor 1 milliard for første gong.

I alt 1.043 millionar passasjerar tok fly i EU i 2017, opplyser EUs statistikkbyrå Eurostat.

Det er ein auke på 7 prosent frå året før og på 39 prosent samanlikna med situasjonen for ti år sidan.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse