Englands fotballforbund tek grep mot banestorming

Englands fotballforbund (FA) går i rette med banestorminga som har breitt om seg på fotballarenaer i landet den siste tida. Forbundet truar med sanksjonar.

Det har vore gjentekne tilfelle av at publikum har teke seg inn på bana den siste tida, sist torsdag då Everton berga plassen i Premier League med 3-2-siger over Crystal Palace og då Port Vale tok seg til opprykksfinale med straffesiger mot Swindon. Fleire gonger har det vore valdshendingar i tumultane.

I ei fråsegn på nettstaden sin beskriv FA dette som «antisosial oppførsel» og slår fast at alle tilfella er under etterforsking. Forbundet seier også at det vil sjå på moglege regelendringar for å slå ned på fenomenet.

– Fotballarenaer skal alltid vere ein trygg stad for alle, og desse hendingane er fullstendig uakseptable. Det er ulovleg å ta seg inn på bana på alle arenaer, og desse brota set spelarar, tilhengjarar og andre involverte i fare. Det kan ikkje halde fram, skriv FA.

– Klubbane speler ei viktig rolle i dette spørsmålet, og dei må hindre at banestorming finst. Dei må også reagere mot dei som bryt reglane og lova. FA vil jobbe med klubbane om dette i tillegg til disiplinære reaksjonar.

(©NPK)

Hundrevis av Everton-tilhengarar storma bana etter at Premier League-plassen blei sikra med siger over Crystal Palace. Bana blei storma også undervegs i kampen. No grip FA inn. Foto: Jon Super, AP / NTB

Everton-fans klatrar på målet etter den dramatiske 3-2-sigeren over Crystal Palace som sikra klubbens plass i Premier League. Foto: Jon Super, AP / NTB

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse