Nordre

Equinor får første løyve til lagring av CO2

Equinor er tildelt det første utnyttingsløyvet for lagring av CO2 på norsk sokkel. Arealet ligg ved Trollfeltet i den nordlege delen av Nordsjøen.

Den norske petroleumsgiganten søkte om utnyttingsløyve nummer 1 saman med samarbeidspartane Shell og Total. Løyvet gjeld eit undersjøisk reservoar til lagring av CO2.

Prosjektet har namnet Northern Lights, og saman skal selskapa gjennomføre forprosjektstudiar for å vurdere moglegheitene for eit CO2-lager knytt til ei løysing med fullskala CO2-handtering. Denne forprosjekteringa vil gi meir nøyaktige kostnadsestimat fram mot ei investeringsavgjerd.

- Regjeringa har ambisjon om å realisere ei kostnadseffektiv løysing for fullskala CO?-handtering i Noreg, gitt at dette gir teknologiutvikling i eit internasjonalt perspektiv. Arbeidet til selskapa med å modne fram ei lagerløysing for CO? er ein nødvendig føresetnad for at vi skal lykkast med dette, seier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Utlysinga var i juli, mens søknadsfristen gjekk ut i september. Equinor og samarbeidspartane skal etter planen levere såkalla PUD - Plan for utbygging og drift i løpet av året. Det blir lagt opp til ei investeringsavgjerd i 2020/2021.
EMBED START Image Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix EMBED END Image(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse