Nordre

Erdogan gjentar trussel om å «opne portane» i Ungarn

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan fekk ros av Viktor Orbán for å hindre migrasjon til Europa då han besøkte Ungarn.

- Utan Tyrkia kan ikkje migrasjonen mot Europa stoppast, sa Orban, som fører ein svært streng asylpolitikk.

Han sa òg at Ungarn vil bidra til Tyrkias etablering av ei såkalla sikker sone i område som Tyrkia har okkupert i Nord-Syria, som Erdogan ønsker å sende 2 millionar syriske flyktningar til.

- Tyrkia kan rekne med vår støtte innanfor grensa av moglegheitene våre, sa Orban då han torsdag stilte på ein pressekonferanse med Erdogan.

Ifølgje Orban har Erdogan vist han byggeplanane for sona.

- Nye byar, nye landsbyar, skular, sjukehus og kyrkjer skal byggast der, sa Orban.

Dei aktuelle områda var inntil Tyrkias offensiv i oktober kontrollert av syrisk kurdisk milits og store delar av befolkninga var kurdisk.

I motsetning til andre EU-leiarar hyller Orban militæroffensiven.

Under pressekonferansen trua Erdogan på nytt med å «opne portane» til Europa for millionar av flyktningar som no oppheld seg i Tyrkia.

Han sa at Tyrkia så langt har vore tolmodig, sjølv om han meiner landet ikkje har fått så mykje pengar som EU har lova.

- Vi vil sjølvsagt halde fram med å vere vert for gjestene våre, enten vi får EU-støtte eller ikkje, men viss det ikkje kjem noka løysing, må vi opne portane våre. Viss vi opnar portane våre, veit alle kor dei vil reisa, sa Erdogan.

(©NPK)

Ungarns statsminister Viktor Orbán viste landemerke i Budapest til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan torsdag. Foto: Presidential Press Service via AP / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse