Esa godkjenner straumstøtte til nærbutikkar på landet

EØS-tilsynet (Esa) gir grønt lys for straumstøtte til små distriktsbutikkar som er ramma av kraftig auke i straumprisane.

Støtta er likevel reservert for nærbutikkar i distrikta som er registrerte i det såkalla Merkur-programmet, som omfattar små daglegvarebutikkar i område med befolkningsnedgang og lange avstandar til andre handelsmoglegheiter.

Enkelte av desse har opplevd ei mangedobling av straumkostnadene som følgje av Russlands krig mot Ukraina. Formålet med støtta er å vareta tilgang for innbyggjarar i distrikta til l nærbutikkar og tenester, skriv ESA i ei pressemelding.

Tilskota vil dekkje inntil 80 prosent av energiprisen som overstig 70 øre per kilowattime mellom 1. september 2022 og 1. desember 2023.

Kvar mottakar kan få maks 20,98 millionar kroner i støtte. Det totale budsjettet av ordninga er på 150 millionar kroner.

(©NPK)

Små daglegvarebutikkar på landet kan frå no av få straumstøtte etter at Esa har vendt tommelen opp. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse