Nordre

EU-sjef vil ha to spor til minstelønn

Leiaren i EU-kommisjonen seier eit komande forslag vil leggje opp til at både kollektivavtalar og lovfesting kan brukast for å sikre minstelønn.

– Eg er ein sterk tilhengjar av kollektivavtalar, og forslaget vil fullt ut respektere nasjonale tradisjonar, sa Ursula von der Leyen i talen om tilstanden i unionen.

Då kommisjonen starta høyringsrundane om minsteløn, var det uro hos nokon for at eit EU-forslaget kunne undergrave den nordiske forhandlingsmodellen. Von der Leyens fråsegn tyder på at det er liten grunn til bekymring.

I ein kronikk i Dagens Nyheter denne veka forsikra ho svenskane om at kommisjonen aldri vil tvinge dei til å lovfeste ei minstelønn.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse