Nordre

EU-skeptikarar krev endringar for å godkjenne Mays brexitavtale

EU-skeptikarar i det britiske Parlamentet seier klart at dei ikkje støttar Mays nyaste forsøk på å få brexitavtalen godkjent av Underhuset.

Britiske styresmakter arbeider med å legge fram statsminister Mays brexitavtale for Underhuset for ei avstemming i byrjinga av juni. Mays skilsmisseavtale med EU har vorte nedstemt i Underhuset tre gonger.

- Viss statsministeren tar avtalen med til Underhuset for ein avstemming, blir spørsmålet kva som har endra seg, seier Nigel Dodds i det nord-irske unionistpartiet DUP.

- Med mindre ho kan vise til noko nytt om «backstop»-problemet, er det høgst sannsynleg at avtalen hennar endå ein gong blir nedstemde, held fram Dodds.

Irskegrensa

Backstop er ein garanti for at det ikkje blir innført kontrollar på grensa mellom Irland og Nord-Irland. Han er berre meint å tre i kraft som ein siste utveg viss inga alternativ løysing kjem på plass i tide.

Backstop er derimot djupt kontroversiell på britisk side. Garantien er berre meint som ei mellombels løysing og har ingen klar utløpsdato. Viss han først tek til å gjelde, kan han ikkje avviklast før EU og Storbritannia er samde om det, noko som skaper britisk frykt for at landet skal vere bunde av EU-regler på ubestemt tid.

Samtalar med Corbyn

Også Owen Paterson, som er blant 80 Europa-skeptikarar i Det konservative partiet, gir uttrykk for at han vil stemme ned avtalen på nytt dersom May ikkje fremmar noko nytt.

Tysdag kveld var May i samtalar med opposisjonsleiar Jeremy Corbyn for å løyse brexit-krisa etter eit sju timar langt krisemøte i regjeringa dagen før.

Storbritannia skulle etter planen ha forlate EU 29. mars, men skilsmissa er utsett til 31. oktober.

(©NPK)

Storbritannias statsminister Theresa May har så langt ikkje fått gjennomslag i Underhuset for skilsmisseavtalen med EU. Foto: Liam McBurney / PA / AP / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse