EUs nye grensestyrke kan bli krympa

EUs plan om å opprette ein ny grensestyrke på 10.000 personar er ikkje realistisk, meiner innanriksminister Herbert Kickl i EUs formannskapsland Austerrike.

Medlemslanda i EU er no inne i vanskelege forhandlingar om den nye grensestyrken, og fleire medlemsland meiner det opphavlege forslaget frå EU-kommisjonen både truar nasjonal suverenitet og vil bli for dyrt å gjennomføre.

No slår den austerrikske innanriksministeren fast at EU-kommisjonens mål om å få på plass ein styrke på 10.000 grensevakter allereie innan 2020, er urealistisk.

- Derfor undersøkjer vi no moglege kompromiss, seier Kickl.

- Vi har ikkje noko å tene på å setje 10.000 ned på papiret når dette ikkje er reelt, legg han til.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse