Nordre

ANNONSE
Annonse

Færre tvangsutsende frå Noreg hittil i år

Politiet har sendt ut 3.842 utlendingar med tvang dei ni første månadene i år. I september blei 466 personar transporterte ut frå Noreg.

Talet på tvangsutsendingar er dermed 8 prosent lågare enn til same tid i fjor, viser statistikken frå Politiets utlendingseining (PU). Då hadde 4.176 personar blitt sende ut av landet.

Blant dei 3.842 uttransporterte var 3.033 i kategorien bort- og utviste, 437 hadde fått avslag på asyl, og 372 blei returnerte ifølgje Dublin-avtalen eller til eit trygt tredjeland. Dette er saker der personar har søkt asyl i Noreg, men der det allereie ligg føre eit opphaldsløyve (flyktningstatus eller anna form for løyve) i eit anna land som blir rekna som trygt.

Av dei 466 uttransporterte i september var 144 personar pålagt ein eller fleire straffereaksjonar, noko som svarar til nærmare 31 prosent av alle uttransporteringane i september. Av dei straffa var 17 prosent frå Polen, 14 prosent frå Romania og 9 prosent frå Litauen.

I alt 25 mindreårige blei transporterte ut i september. Alle reiste saman med føresett eller eit nært familiemedlem, opplyser PU.

Statistikken frå PU omfattar ikkje assistert (frivillig) retur, som blir utført av Utlendingsdirektoratet.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse