Nordre

ANNONSE
Annonse

Færre utlendingar uttransportert hittil i år

Dei åtte første månadane har politiet uttransportert 2.710 personar som ikkje har lovleg opphald i Noreg. Det er 20 prosent færre enn i same periode i fjor.

338 personar vart uttransportert i august i år, noko som er 106 færre enn i august i fjor, opplyser Politiets utlendingseining.

16 prosent av dei uttransporterte, straffa personane så langt i år er borgarar av Romania, 13 prosent av Polen og 10 prosent av Litauen, opplyser politiet.

- I august vart 23 mindreårige uttransporterte til heimlandet sitt eller eit trygt tredjeland. Fem av desse var einslege mindreårige som vart uttransporterte til heimlanda sine. Resten av dei 18 mindreårige vart uttransporterte til heimlanda sine eller trygt tredjeland saman med føresette eller eit nær familiemedlem, skriv politiet i gjennomgangen av tala.

(©NPK)

Ein tenestemann i operativt team hos Politiets utlendingseining ber ein bag med klede tilhøyrande ei kvinne som vart sendt ut av landet i 2015. Kvinna vart sendt tilbake til Tyskland der ho først vart registrert som asylsøkar. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse