Nordre

ANNONSE
Annonse

Fastlege som nekta å setja inn spiral, vann fram i Høgsterett

Ein katolsk fastlege i Telemark mista jobben fordi ho av samvitsgrunnar nektar å setja inn spiral på kvinner. Høgsterett seier oppseiinga var ugyldig.

I november i fjor kom Agder lagmannsrett fram til at oppseiinga var ugyldig, men frifann Sauherad kommunen for erstatningsansvar overfor fastlege Katarzyna Jachimowicz.

Torsdag sa ein samrøystes Høgsterett seg samd i det første punktet, men kom fram til at kommunen er erstatningsansvarleg for tap Jachimowicz har lidd som følgje av oppseiinga. I tillegg må kommunane betala 2,5 millionar kroner i sakskostnader for behandling i tre rettsinstansar. Dommen torsdag seier ikkje noko om kor stort erstatningssummen skal vera.

Jachimowicz var fastlege og kommunalt tilsett lege i Sauherad i Telemark i 20 prosents stilling. Ho fekk fastlegejobben i mai 2011. I intervjurundane hadde ho opplyst om samvitsatterhaldet som inneber at ho reserverer seg mot å setja inn spiral på kvinner.

Fylkesmannen i Telemark oppretta tilsynssak mot Jachimowicz i februar 2014, og i januar året etter slo Helsetilsynet fast at ho ikkje hadde tilgang til å reservera seg. Ho gjekk ut i permisjon 1. april 2015 og har sidan arbeidd som lege ved Sykehuset Telemark. Kommunen sa opp fastlegeavtalen hennar 3. desember same året.

Høgsterett har avsagt dom i striden mellom Sauherad kommune og ein katolsk lege som av samvitsgrunnar ikkje ville setja inn spiral på pasientane sine.
Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse