ANNONSE
Annonse

Fleire deltar i høgreekstreme demonstrasjonar i Tyskland

Talet på høgreekstreme som deltar i demonstrasjonar rundt om i Tyskland, har auka betrakteleg det siste året, viser statistikk frå styresmaktene.

Mellom juli og september i år deltok 7.614 nynazistar i 23 høgreekstreme demonstrasjonar og marsjar, ifølgje tala, som er gjevne att i aviser eigd av Funke Mediengruppe fredag. I same kvartal i 2017 var talet 3.040.

Tala kom fram etter eit spørsmål i den tyske nasjonalforsamlinga frå opposisjonspartiet Die Linke.

I dei første ni månadane av 2018, deltok 15.265 personar i høgreekstreme demonstrasjonar. Det talet er høgare enn totalen frå heile fjoråret, då 11.285 nynazistar demonstrerte.

Tala var likevel betrakteleg høgare under flyktningkrisa i 2015 og 2016, då høvesvis 60.000 og 30.000 deltok på høgreekstreme demonstrasjonar og protestmarsjar.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse