Nordre

Fleire i Høgre vil fjerne støtta til Human Rights Service

Støtte til organisasjonen Human Rights Service (HRS) bør ikkje prioriterast i statsbudsjettet, meiner Høgre-politikar. Også Unge Høgre vil fjerne støtta.

– Støtta til HRS har tidlegare vorte foreslått kutta av Høgre i regjering, og i ei tid med strammare økonomiske rammer meiner eg framleis at støtte til HRS ikkje bør prioriterast, seier Lene Westgaard-Halle (H) til Dagbladet.

Organisasjonen driv mellom anna det innvandrings- og islamkritiske nettstaden rights.no.

Unge Høgre forventar at støtta er fjerna når statsbudsjettet for 2021 blir lagt fram i haust.

– I eit statsbudsjett lagt fram av Høgre, KrF og Venstre må støtte til HRS vere borte. Det er Frp som absolutt vil halde på den støtta år etter år, då får dei sjølv prøve å forhandle henne inn på kostnad av noko anna, seier Unge Høgre-leiar Sandra Bruflot.

Løyvingane til HRS er flytta inn under ansvarsområdet til justisminister Monica Mæland (H). Ho vil ikkje kommentere saka.

Både på venstresida og i Høgre, KrF og Venstre har motstanden mot støtta vore stor.

I statsbudsjettet 2019 var støtta først kutta ut, men etter ein intern strid i regjeringa enda organisasjonen likevel opp med støtte på ein halv million kroner, mot at ei rekkje andre organisasjonar fekk ekstra løyving.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse