Nordre

Forskarane vil ha tips om haien brugde

Forskarane veit lite om haien brugde og ber no folk om hjelp til å finne ut meir om det som er den nest største fisken i verda.

Brugda har historisk sett vore ei talrik art i norske farvatn, men han har vorte eit sjeldan syn på grunn av overfiske og låg reproduksjonsrate, opplyser Havforskingsinstituttet.

Instituttet har starta eit eige brugdeprosjekt, som skal samle informasjon om brugda si utbreiing langs norskekysten. Forskarane, som samarbeider med kollegaer i Skottland, ønsker å fastslå korleis det står til med brugdebestanden i dag.

Veit lite om han

- Sjølv om dette er ein stor hai, veit vi framleis svært lite om brugda, seier havforskar og prosjektleiar Claudia Junge.

Målet med prosjektet er å få betre oversikt over fordeling og vandringsmønster gjennom årstidene.

- Når vandrar brugda og kor overvintrar han? spør Junge.

Det har vore rundt 50 publikumsobservasjonar av brugde i Noreg dei siste 15 åra. Dei fleste er i Lofoten-området og mellom Ålesund og Trondheim, men det er observert brugde langs heile norskekysten.

Elektronisk rapportering

Havforskingsinstituttet har laga eit elektronisk skjema for observasjonar.

- Vi håper at dei som ser brugde, rapporterer inn når og der observasjonen fann stad. Viss du har vore så heldig og observert brugde, ver vennleg og gi oss beskjed, seier marinbiolog Marlén K. Myrlund.

Brugda (Cetorhinus maximus) er den største haien som lever i norske farvatn. Han er den nest største fisken i verda etter kvalhaien.

Han kan bli inntil elleve meter og kan vege opptil sju tonn. Brugda er ufarleg for menneske og et dyreplankton.

(©NPK)

Brugda kan bli inntil elleve meter og kan vege opptil sju tonn. Foto: Stafford Deitsch / Havforskingsinstituttet / NTB scanpix

Havforskingsinstituttet har laga ein eigen brugdeplakat, der det også er tekst på engelsk og tysk. Foto: Havforskingsinstituttet / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse