Nordre

Forskarar har funne vatn på ein bebueleg planet

Astronomar har oppdaga vassdamp i atmosfæren på ein bebueleg planet i eit anna solsystem. Vatn blir sett på som ein føresetnad for utanomjordisk liv.

Forskarane ved University College London gjorde oppdaginga etter å ha analysert spektroskopiske data frå romteleskopet Hubble. Nøyaktig kor mykje vatn det er i atmosfæren på planeten er førebels uvisst, men ifølgje utrekningar kan det vere så mykje som 50 prosent.

Forskarane fann òg helium og hydrogen i atmosfæren på planeten.

Planeten K2-18b ligg i den bebuelege sona i nærleiken av ei dvergstjerne og er kjent frå tidlegare.

- Å finne vatn i ei anna bebueleg verd enn Jorda er utruleg spennande, seier Angelos Tsiaras, som er ein av hovudforfattar av rapporten publisert i magasinet Nature Astronomy.

Han meiner at K2-18b er ikkje «Jorda 2.0», sidan han er betydeleg tyngre og har ei annan atmosfærisk samansetjing, men at oppdaginga bringar oss nærare svaret på om Jorda er unik.

K2-18b er ein såkalla eksoplanet, ein planet utanfor vårt eige solsystem, og er åtte gonger større enn jordkloden. Planeten vart oppdaga i 2015 og er ein av fleire hundre såkalla «superplanetar», som er planetar med en masse mellom Neptun og Jorda funne av NASAs Kepler-fartøy.

K2-18b er rundt 110 lysår unna Jorda.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse