Framleis inga løysing på advokatstrid i Høgsterett

Striden mellom regjeringa og staten om betaling for å ta saker i Høgsterett er enno ikkje løyst. Fredag vart fristen for meklinga utsett endå ein gong.

Ny frist er 31. mai, opplyser Advokatforeningen i ei pressemelding.

Advokatane krev høgare salær for å ta saker i Høgsterett gjennom ordninga for offentleg rettshjelp. Representantar for advokatane hadde fredag eit møte i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Vi har i dag hatt eit godt møte i meklingsprosessen. Partane har behov for meir tid, og meklinga vart derfor ikkje avslutta i dag, skriv leiar Jon Wessel-Aas i Advokatforeningen.

Fristen for å semjast var opphavleg sett til 13. mai, men han vart utsett til 20. mai fordi meklarane Mats Ruland og Tor-Aksel Busch først ønskte å ha eit møte med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

No er altså fristen utsett endå ein gong.

– Det var ikkje mogleg å få neste møte tidlegare fordi meklarane er opptekne med andre oppdrag, opplyser Wessel-Aas.

I fleire månader nekta advokatar å ta forsvararoppdrag i den øvste domstolen i landet inntil striden var løyst, men i byrjinga av mai vart aksjonen avslutta.

Advokatane har vore klare på at aksjonen blir oppatteken dersom meklinga ikkje fører fram, ifølgje Rett24.no.

– Vi har framleis tru på at meklinga vil føre til positive resultat, slik at det ikkje blir nødvendig å ta opp att streikeaksjonen, seier Wessel-Aas.

(©NPK)

Illustrasjonsbilde: Gorm Kallestad / NTB

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse