Frode Bergs advokat: – Ein absurd situasjon

Advokat Brynjulf Risnes reagerer skarpt på at EOS-rapporten om klienten hans, Frode Berg, skal haldast hemmeleg. – Politisk uklokt, seier han.

– Vi opplever dette som ein nokså absurd situasjon. Her har altså den som blir granska, det vil seie etterretninga, sjølv bestemt at heile granskinga mot dei skal vere hemmeleg. Dette bidreg ikkje til å skape tillit verken hos Frode Berg eller i offentlegheita, seier Risnes til NTB.

– Vi skjønner at detaljar om E-tenestas metodar blir unnateke offentlegheit, men det er underleg at Forsvarsdepartementet, som øvste ansvarlege styresmakt, går inn for eit slikt totalt hemmeleghald. Det er uskjønnsamt og politisk uklokt og gir berre grobotn for spekulasjonar, som at det handlar om sterk kritikk.

Risnes forventar no at Stortinget no går gjennom rapporten og vurderer om delar av han kan offentleggjerast.

– Hemmeleghaldet bidreg ikkje til å skape tillit. Det kan ikkje vere sånn at kvar einaste setning i rapporten inneheld ein statsløyndom. Dette er ei type tilnærming som høyrer fortida til, og som ikkje har noko i eit moderne mediesamfunn å gjere, seier han.

(©NPK)

Frode Berg saman med sin advokat Brynjulf Risnes. Foto: Terje Pedersen / NTB

ANNONSE
Annonse