Nordre

Halvparten av inspektørane i Mattilsynet har vorte trua

Om lag halvparten av inspektørane i Mattilsynet har opplevd vald, truslar eller trakassering, ifølgje ei intern undersøking.

Til NRK seier administrerande direktør Harald Gjein i Mattilsynet at dei vil sjå nærare på sikkerheita til dei tilsette.

- Vi er overraska over at så mange har vore utsette for alvorlege hendingar. Eg har diskutert resultata med kollegaene mine i andre tilsynsetatar. Inntrykket er at det er ein tendens til at det har vorte tøffare å drive tilsyn, seier Gjein.

Truslar, vald og trakassering skjer berre i ein liten del av dei rundt 70.000 tilsyna som Mattilsynet har kvart år, men sikkerheita til dei tilsette skal under lupa.

- Vi vil følgje opp dette. Vi kjem til å gjere nye undersøkingar og skal følgje dette opp i nært samarbeid med medarbeidarane våre og dei tillitsvalde. Det for å sikre eit godt og trygt arbeidsmiljø, seier Gjein.

(©NPK)

Mattilsynet har gjennomført ei intern undersøking om truslar. Illustrasjonsfoto: Jarl Fr. Erichsen / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse