Nordre

ANNONSE
Annonse

Handelsbanken stengjer 180 kontor i Sverige

Handelsbanken i Sverige legg ned mange filialar og reduserer talet på tilsette med 1.000 personar dei neste åra.

Samtidig opplyser Handelsbanken i ein pressemelding onsdag morgon at dei ikkje kjem til å betale aksjeutbytte til eigarane i år.

Talet på filialar i Sverige skal reduserast til 200 mot slutten av 2021, og banken satsar samtidig 1 milliard svenske kroner på auka IT-investeringar.

– Digitaliseringa til kundane har no nådd eit punkt der banken kan ta eit nytt steg i utviklinga – både på kontora og på dei digitale møteplassane, skriv Svenska Handelsbanken.

Endringane blir pårekna å koste banken 1,5 milliardar kroner, ein kostnad som blir teken med i rekneskapen i det fjerde kvartalet. Samtidig vert det rekna med senka kostnader fram mot 2022.

Nedskjeringane i Sverige rammar ikkje tilsette i Noreg, der Handelsbanken har 45 bankkontor, opplyser selskapet til E24.

– Dette råkar ikkje Noreg i det heile. Vi skal ha sterke rådgivingskontor rundt om i landet, seier kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre.

Sverige har eit anna utgangspunkt med ei rekkje små kontor, påpeikar han.

(©NPK)

Nedskjeringane i Sverige rammer ikkje tilsette i Noreg. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse