Nordre

Handelssamtalar med USA fekk ikkje støtte i EU-parlamentet

EU-parlamentet stemte torsdag ned ein resolusjon om støtte til handelssamtalar med USA.

Avrøystinga var eit uventa tilbakeslag for prosessen med å unngå handelskrig med USA.

På den siste dagen av plenumssamlinga til EU-parlamentet i Strasbourg skulle medlemmene stemme over ein resolusjon om å gi EU mandat til å starte handelssamtalar med USA.

Etter eit opprør blant parlamentsmedlemmene og endringar i ordlyden i resolusjonen greidde dei likevel ikkje å bli samde. I staden vart resolusjonen stemt ned av eit fleirtal på 223, og EU-parlamentet enda opp med å ikkje ta stilling til i kva grad EU skal forhandle med amerikanarane.

Trump åtvarar

Avrøystinga var ein uventa kalddusj for EU-kommisjonen, som ifølgje handelskommissær Cecilia Malmström håper på å starte handelssamtalane med USA innan nokre veker. Forhandlingar om ein avgrensa handelsavtale var ein sentral del av «våpenkvila» presidenten i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker og USAs president Donald Trump vart samde om i juli for å unngå meir tollkrig.

Trump åtvara torsdag om «alvorlege økonomiske konsekvensar» dersom EU lèt handelssamtalane gå i vasken.

Rådgivande rolle

EU-parlamentet ville uansett berre hatt ei rådgivande rolle når det gjeld forhandlingsmandatet, og har formelt ikkje høve til å nekte EU-kommisjonen og medlemslanda i EU i å gi grønt lys til ein samtalestart.

No er det opp til nettopp medlemslanda å godkjenne forhandlingsmandatet. EU-parlamentet skal ha det siste ordet når ein eventuell avtale er klar.

(©NPK)

Medlemmene i EU-parlamentet var torsdag samla til siste dag av plenumssamlinga i Strasbourg. Overraskande stemte dei mot å gå inn i handelssamtalar med USA. Foto: AP / NTB scanpix.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse