Nordre

Høgare resultat for Polaris Media

Konsernet Polaris Media fekk eit driftsresultat på 59 millionar kroner i fjerde kvartal. Det er ein auke på 10 millionar frå same periode året før.

For Polaris Media i Noreg vart resultatet 41 millionar kroner, ein nedgang frå 43 millionar i same kvartal året før.

Inntektene for den norske verksemda vart redusert med 1 million kroner i fjerde kvartal. Dette kjem i hovudsak av ein nedgang på 15 prosent i annonseinntekter frå papiraviser. Dette vart noko motverka av at abonnementsinntektene auka med 8 prosent, og at digitale annonseinntekter auka med 7 prosent.

– Fjerde kvartal viser ei stabil inntektsutvikling i den norske delen av konsernet, med spesielt god utvikling i abonnementsinntektene og dei digitale annonseinntektene. Som følgje av noko auka kostnader, viser fjerde kvartal ein mindre resultatnedgang samanlikna med fjoråret, seier Per Axel Koch.

I den norske verksemda auka talet på digitale abonnement med 33 prosent til 85.603 i fjerde kvartal. Dei norske avisene hadde då samla 211.500 abonnentar, som er ein auke på 5 prosent.

Polaris Media omfattar 48 mediehus, mellom anna Adresseavisen, Harstad Tidende, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, og ei rekkje lokalaviser i Trøndelag, Nord-Noreg og på Nordvestlandet. I november i fjor vart det òg inngått avtale om eit regionalt mediehus på Sørlandet med utgangspunkt i Agderposten Medier.

(©NPK)

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse