Nordre

Høgsterett forkasta anke - straffbar å ha sexdukker i barnestorleik

Høgsterett forkastar anken til ein mann som er dømt for å ha prøvd å importere ei sexdukke i barnestorleik.

Ein samrøystes Høgsterett konkluderte med at omgang med sexdukker som framstiller mindreårige, blir ramma av forbodet til straffelova mot seksualiserte framstillingar av barn.

ANNONSE
Annonse