Nordre

ANNONSE
Annonse

Høie: Legar kan ta pasientbilde med privat mobil

Helseminister Bent Høie (H) slår fast at legar kan bruke privat mobil i behandlinga av pasientar og gå inn i journalar utan at dei har pasientansvar.

Helseminister Bent Høie (H) slår fast at legar kan bruke privat mobil i behandlinga av pasientar og gå inn i journalar utan at dei har pasientansvar.

Høie skal sende eit rundskriv til sjukehuset i landet med konkrete instruksar for personvern, skriv Aftenposten.

Legar og forskarar har tidlegare fortalt til avisa at den strenge tolkinga til personvernombodet av personvernreglane aktivt hindra dei i forsvarleg medisinsk praksis. Mellom anna hadde dei ikkje lov til å sjå pasientjournalen til personar dei sjølv hadde behandla dersom dei ikkje lenger var behandlande lege.

Ved enkelte sjukehus har det ògså vore praksis at det er i strid med lova at lege brukar privat mobiltelefon til å ta bilde for å få ei vurdering frå andre legar for å gi rask og riktig akutthjelp.

Helseminister Bent Høie skriv i instruksen at legar no kan få tilgang til journalen til pasienten sjølv om dei ikkje er behandlande lege for å sjekke om behandlinga som vart gitt, var riktig.

Høie skriv at det er uheldig at røntgenbiler og EKG-bilde har vorte send til legekollegaer for råd, men seier det kan «ut fra en nødrettsbetraktning av og til være nødvendig for å gi pasienten trygg og rask behandling» og gir dermed mobilbilder tommel opp.

(©NPK)

Helseminister Bent Høie (H) gir legar lov til å ta bilde med privat mobiltelefon for å få råd fra kollegaer. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse