Nordre

ANNONSE
Annonse

Hytteeigarar må få godkjent bruksendring for å flytte til hytta

Som følgje av forbodet mot bruk av hyttene har rekordmange meldt flytting til Folkeregisteret, men det held ikkje for å faktisk kunne flytte.

– Ein må i tillegg ha eit vedtak om dispensasjon frå reguleringsplan og bruksendring frå kommunen, seier avdelingsleiar Rune Møller Poulsen ved bygg- og geodataavdelinga i Trysil kommune til Kommunal Rapport.

I Trysil er det 6.813 registrerte fritidsbustader, nest flest i landet. Kommunen har førebels berre motteke éin søknad om bruksendring, men ønsker fleire velkommen.

– Vi opnar for at folk skal kunne flytte til hyttene sine, og tanken bak dette er mellom anna å stimulere til befolkningsvekst og auka skatteinntekter, seier avdelingsleiar Bjørn Tore Bækken i plan- og miljøavdelinga.

Det kan derimot ta opptil 12 veker før søknaden er behandla.

Også i Noreg største hyttekommune Ringsaker, med 7.251 registrerte fritidsbustader, opnar dei for flytting. Dei har fått 35 førespurnader om å flytte til hytta, medan to andre hyttekommunar, Hol og Vinje, har fått høvesvis tre og null søknader.

Søndag skreiv NRK at Folkeregisteret i perioden frå 14. mars til 21. mars fekk 20 til 40 saker per dag, mot tre saker til vanleg.

(©NPK)

Det er stille i hyttefelta på Hovden i Setesdal i Bykle kommune på grunn av koronapandemien.
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse