Nordre

Søkeresultat

Nyheter av: Evy Skarvøy Lien

Nordøyvegen kjem uansett regjering

Nordøyvegen kjem uansett regjering

Publisert: - Oppdatert: 14.08.2013 kl 10:18

- Når fylket har prioritert Nordøyvegen på topp vil det vere ganske spesielt dersom Stortinget går i mot, seier leiar for transportkomiteen, Knut Arild Hareide.

Strid om veg til hytte

Strid om veg til hytte

Publisert: - Oppdatert: 05.08.2013 kl 18:16

Ein vegtrase ned til ei hytte på Langnes i Skodje er ulovleg anlagt, meiner tre grunneigarar. Dei har klaga saka inn til fylkesmannen.

Blomar til glede og sorg

Blomar til glede og sorg

Publisert: - Oppdatert: 31.07.2013 kl 12:25

Blomar og gravferdsbyrå høyrer saman, meiner Terese Otterlei som har tatt over butikken i Brattvågsenteret.

Spent, glad og reiseklar misjonær

Spent, glad og reiseklar misjonær

Publisert:

Ho gler seg som berre det! Fire år blant nomadar i steppelandet Mongolia står på programmet for Linda Helen Slyngstad.

Lei dårleg bustadpolitikk

Lei dårleg bustadpolitikk

Publisert:

Frustrasjonen er stor blant mange på grunn av mangelen på attraktive einebustadtomter i Brattvåg.

- Fylket har for stor makt

- Fylket har for stor makt

Publisert: - Oppdatert: 18.06.2013 kl 14:35

- Med tanke på transport av varer og tenester er det ikkje tvil om at det nye omsorgssenteret burde ligge bak Europris på Eidet, meiner Per O. Hofseth.

Lagar energiske musefellebilar

Lagar energiske musefellebilar

Publisert: - Oppdatert: 05.06.2013 kl 13:47

Ved Søvik skule er dei i full gang med å førebu seg til vårens store happening; Regnmakerdagen i Ålesund.

Usemje om skulebygging

Usemje om skulebygging

Publisert: - Oppdatert: 05.06.2013 kl 13:54

Rådmannen vil vente med ein eventuell ny felles skule på Eidet, politikarane er delt i synet på kor mykje det hastar med å få gjort noko.

Samhandlingsreforma krev frivillige

Samhandlingsreforma krev frivillige

Publisert: - Oppdatert: 31.05.2013 kl 10:24

- Vi treng fleire frivillige som vil strekke ut ei hand til dei som treng det, seier einingsleiar for pleie- og omsorgstenesta, Solveig Aarø.

Arealplan på sølvfat

Arealplan på sølvfat

Publisert: - Oppdatert: 22.05.2013 kl 11:26

Innbyggjarane på Lepsøy har lagt ned ein formidabel innsats i utarbeidinga av ei ny arealplan for øya si.

Vil la fyra leve

Vil la fyra leve

Publisert: - Oppdatert: 24.04.2013 kl 16:40

Kystverket er med på å ruste opp fyra som står til nedfalls i fleire kommunar.

Ber folk bidra

Publisert: - Oppdatert: 15.04.2013 kl 16:35

- Vi håper så mange som mogleg svarar på innbyggjarundersøkinga vår, seier ordførar Terje Vadset i Skodje.

Nordøyvegen misser 200 mill. i NTP

Nordøyvegen misser 200 mill. i NTP

Publisert: - Oppdatert: 13.04.2013 kl 08:44

Regjeringa sine kutt i rentekompensasjonsordninga i Nasjonal Transportplan (NTP) kostar dyrt for vegsambandet som skal knyte Nordøyane saman.

Politikarane snudde i SFO-sak

Publisert: - Oppdatert: 11.04.2013 kl 10:23

SFO-foreldra i Skodje får søskenmoderasjon og høve til å velje berre ettermiddagsøkt.

Tek i mot flyktningar

Publisert: - Oppdatert: 11.04.2013 kl 10:24

Formannskapet i Skodje har sagt ja til å ta i mot 10 flyktningar i 2014 sjølv om dei er sterkt uroa over bustadsituasjonen.

Støttar Fjord Cadenza

Støttar Fjord Cadenza

Publisert:

Politikarane i Skodje er positive til Fjord Cadenza-festivalen og støttar den med både kroner og gratis hus og personell.

Driv for kostbart

Driv for kostbart

Publisert: - Oppdatert: 02.04.2013 kl 15:25

Skodje kommune har leigd inn konsulenthjelp for å sjå på korleis dei kan drifte pleie- og omsorgseininga på ein meir effektiv måte.

Hubro stoppar skytebane

Hubro stoppar skytebane

Publisert:

Sæberget skyttarlag har brukt tid og pengar på å få godkjent den planlagde skyttarbana ved Håvika på Haramsøy, men no seier fylkesmannen nei.

Vellukka nord-sør-utveksling

Vellukka nord-sør-utveksling

Publisert: - Oppdatert: 15.03.2013 kl 09:53

Samarbeidet mellom Voi i Kenya og Skodje i Noreg har gjeve store gevinstar for begge kommunane.

Kåra til «Årets Byggmann»

Kåra til «Årets Byggmann»

Publisert: - Oppdatert: 15.03.2013 kl 13:16

Myklebust Trevare AS på Harøy blei kåra til «Årets Byggmann 2012» i helga.

Vil la bygdene få skulane

Vil la bygdene få skulane

Publisert: - Oppdatert: 15.03.2013 kl 10:20

Politikarane i Haram vil vere rause med bygdene og legge til rette for at dei kan ta over skulebygga.

Manglar 30 plassar

Manglar 30 plassar

Publisert: - Oppdatert: 15.03.2013 kl 17:26

30 ungar med lovfesta rett til barnehageplass i Haram står utan plass frå hausten av. Administrasjonen ber om krisehjelp frå politikarane.

Mangelfull grunnskuleopplæring

Mangelfull grunnskuleopplæring

Publisert: - Oppdatert: 11.03.2013 kl 21:15

Elevane i Haram slit med lesing, rekning og engelsk. Årsaka er mange nasjonalitetar og mangel på ressursar til tilpassa opplæring, meiner einingsleiar Edvard Orvik.

Kritisk til filming av debatt på biblioteket

Kritisk til filming av debatt på biblioteket

Publisert: - Oppdatert: 05.03.2013 kl 10:51

Ein representant frå Norwegian Defence League filma debatten om muslimsk innvandring på Haram Folkebibliotek fredag ettermiddag.

Digerneset ligg godt an

Digerneset ligg godt an

Publisert: - Oppdatert: 28.02.2013 kl 09:48

Ikea er nede i to tomtealternativ på Sunnmøre, Digerneset eller Spjelkavik.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse