Nordre

Søkeresultat

Nyheter av: Janne Falch

Betalar ut nærare ein million for lengre reiseveg

Betalar ut nærare ein million for lengre reiseveg

Publisert:

Mange tilsette i Ålesund kommune får kompensasjon for endra arbeidsstad etter kommunesamanslåinga.

Opnar opp for alkoholservering

Publisert:

Ålesund opnar opp igjen for alkoholservering etter at Stortinget vedtok at kommunane sjølv skal vurdere om kommunen har lågt smittetrykk

Innstiller på å legge ned Hildre barnehage

Innstiller på å legge ned Hildre barnehage

Publisert:

Under måndagens møte i komité for oppvekst skulle politikarane gi si innstilling til kommunestyret angåande nedlegging av tre barnehagar i kommunen. Blant desse var Hildre barnehage.

– Ikkje berre ei ripe i lakken, men ein kraftig bulk

– Ikkje berre ei ripe i lakken, men ein kraftig bulk

Publisert:

Kommunedirektør Astrid Eidsvik har ikkje følgt opp vedtaket med å halde barnetrygda utanfor under berekning av sosialhjelpstønad. Ho informere heller ikkje kommunestyret om det, noko som skapte sterke reaksjonar blant politikarane.

Utvidar arbeidstida ved vindkraftanlegget

Utvidar arbeidstida ved vindkraftanlegget

Publisert:

Haram kraft utvidar arbeidstida ved vindkraftanlegget på Haramsfjellet. Årsaka skal vere forseinkingar som har oppstått grunna diverse demonstrasjonar, ulovlege aksjonar og sabotasje.

Kansellerer avgangar i utasundsruta

Kansellerer avgangar i utasundsruta

Publisert:

Årleg sertifisering av redningsutstyr gjer at nokre avgangar blir kansellert

Ruteendring skaper problem for reisande med  utasundsruta

Ruteendring skaper problem for reisande med utasundsruta

Publisert:

Frå nyttår kom det ein del endringar i rutene for ferjer, bussar og hurtigbåtar i fylket. Ei av rutene som er teken ut kom overraskande på reisande som skal ta utasundsruta.

Politikarane kuttar eiga løn med åtte prosent

Politikarane kuttar eiga løn med åtte prosent

Publisert: - Oppdatert: 16.01.2021 kl 18:09

Ålesund kommunestyre har vedteke å kutte politikarløna med åtte prosent. Men Høgre ønsker å sjå på tidsbruken på møta, slik at ein kan spare utgifter på tapt arbeidsinntekt.

– Ferjeopprøret må berre halde fram

Auka ferjetakstar:

– Ferjeopprøret må berre halde fram

Publisert:

Frå nyttår auka ferjetakstane i fylket vårt med om lag 30 prosent, mykje grunna innføring av det grøne skiftet. Pendlarane fortviler, medan fylkespolitikarane meiner staten overfører for lite til ferjedrift.

Tre nye smittetilfelle av koronavirus

Tre nye smittetilfelle av koronavirus

Publisert:

Onsdag kom melding om tre nye med koronasmitte. Alle tre er no i isolasjon.

Knallhard kritikk mot kommunedirektøren

Knallhard kritikk mot kommunedirektøren

Publisert: - Oppdatert: 18.01.2021 kl 10:08

At kommunedirektøren valde å ikkje følgje opp vedtaket med å halde barnetrygda utanfor under berekning av sosialhjelpsstønad, og ikkje informere kommunestyret om det, skaper sterke reaksjoner blant politikarane.

Intern gransking etter tunnelbrann

Intern gransking etter tunnelbrann

Publisert:

To personar vart fredag sendt til sjukehus etter at det begynte å brenne i ein arbeidsrigg 900 meter inne i Haramsfjordtunnelen i Nordøyvegprosjektet

Redd duene tek over matfatet til småfuglane

Harøy:

Redd duene tek over matfatet til småfuglane

Publisert:

På Myklebust har eitt duepar dei siste åra floge litt til og frå. Men no har flokken blitt større, og det er observert heile tre par i same område i bustadfeltet Haugane.

Lærarorganisasjon finn seg ikkje i lønstrekk

Lærarorganisasjon finn seg ikkje i lønstrekk

Publisert:

Frå 1. august mista mange lærarar lønnstillegg som dei hadde før kommunesamanslåinga. No ber Skolenes landsforbund om eit tvistemøte med Ålesund kommune.

Tre nye smitta i Ålesund

Tre nye smitta i Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 12.01.2021 kl 15:29

Ålesund kommune fekk i løpet av måndag 11. januar meldt til saman tre smittetilfelle med koronavirus.

Braut kommunelova i berekning av sosialhjelp

Braut kommunelova i berekning av sosialhjelp

Publisert:

Kontrollutvalet har konkludert med at Ålesund kommune braut kommunelova då barnetrygda ikkje vart halde utanfor berekning av sosialhjelp i 2020.

Ustabil straumtilførsel på Ona måndag

Publisert: - Oppdatert: 11.01.2021 kl 12:38

Det skal utførast vedlikeholdsarbeid på straumnettet, og derfor er det ustabil straumtilførsel på Ona måndag.

Snart kjem nytt drivstoffanlegg

Snart kjem nytt drivstoffanlegg

Publisert:

Ved Nærbutikken, Birkelund handel, har det i mange år vore drivstoffanlegg. No er pumpene gamle og klare for utskifting.

ID-huset må gjere endringar

ID-huset må gjere endringar

Publisert:

Koronasituasjonen gjer det vanskeleg for underhaldningsbransjen, og Ingebrigt Davik-huset har nok ein gong måtta endra på programmet dei har planlagt.

Seks nye tilfelle av koronavirus

Seks nye tilfelle av koronavirus

Publisert: - Oppdatert: 08.01.2021 kl 14:52

Torsdag 7. januar fekk Ålesund kommune meldt om seks nye tilfelle av koronavirus.

To personar til sjukehus etter tunnelbrann

To personar til sjukehus etter tunnelbrann

Publisert: - Oppdatert: 08.01.2021 kl 13:11

To personar er sendt til sjukehus etter tunnelbrann i Nordøyvegtunnelen på Austnes. Det er uvisst kva for skade den ein arbeideren har, opplyser politiet.

Brannen starta i ein arbeidsrigg ein kilometer inn i tunnellen

Brannen starta i ein arbeidsrigg ein kilometer inn i tunnellen

Publisert: - Oppdatert: 08.01.2021 kl 12:02

I føremiddag starta det å brenne i ein betongsprøyterigg som vert brukt til tunnellbygginga under Haramsfjorden.

Brann i Nordøyvegtunnel - stor røykutvikling

Brann i Nordøyvegtunnel - stor røykutvikling

Publisert: - Oppdatert: 08.01.2021 kl 12:20

Det er brann i eit køyrety og stor røykutvikling i Nordøyveg-tunnelen på Austnes.

Makelaus 500 år gammal klokke i Fjørtoft kyrkje

Makelaus 500 år gammal klokke i Fjørtoft kyrkje

Publisert:

I Fjørtoft kyrkje heng ei bronseklokke som no feirar 500-årsjubileum.

Politiet på  flyttefot

Politiet på flyttefot

Publisert:

Politiet er i gong med å flytte frå dei gamle lokala i Brattvåg til flunkande nye kontor på Eidet.

ANNONSE
Annonse