Nordre

ANNONSE
Annonse

Søkeresultat

Nyheter av: Janne Falch

Hevdar brønnvatnet er forureina

Hevdar brønnvatnet er forureina

Publisert:

Ekteparet Brox på Haramsøya har ein vassbrønn på naboeigedomen og ei nedgrave vassleidning frå brønnen og ned til huset sitt. Haram Kraft har avtale med eigar av naboeigedomen om bygging av veg ned til Håneset, og denne vegen kryssar vassleidninga til Brox. No hevdar Brox, via Facebook, at ...

Ni nye smittetilfelle i Ålesund

Ni nye smittetilfelle i Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 23.10.2020 kl 18:55

Ålesund kommune fekk seint torsdag kveld melding om at sju flyktningar som kom til kommunen onsdag 21. oktober, har testa positivt på koronavirus.

Handlingsrommet er tilnærma lik null

Handlingsrommet er tilnærma lik null

Publisert:

Tysdagens formannskapsmøte bar preg av politikarar og ein administrasjon som var fortvila over den økonomiske situasjonen den nye storkommunen har hamna i.

Skatten kan redde kommunen frå ROBEK

Skatten kan redde kommunen frå ROBEK

Publisert: - Oppdatert: 21.10.2020 kl 13:44

Skatteinngangen er vesentlig viktig for prognosen som ligg i tertialrapporten. September og november er dei store månadane for skatteinngang.

Trafikkulykke på Slyngstad, ein person til sjukehus

Publisert: - Oppdatert: 20.10.2020 kl 16:59

Naudetatane er på staden.

Underviser i samisk språk

Underviser i samisk språk

Publisert: - Oppdatert: 22.10.2020 kl 08:48

Samisk språkveke 2020 blir arrangert denne veka, frå 19. til 25. oktober. Nordre har snakka med den einaste samisklæraren i Ålesund kommune.

Flott uteområde teke i bruk

Flott uteområde teke i bruk

Publisert: - Oppdatert: 20.10.2020 kl 10:05

Sist veke vart uteområdet til Harøy skule teke i bruk, etter å ha vore under rehabilitering sidan i vår. Og ungane storkosa seg i haustsola på splitter nytt område for leik og moro.

Eig du eit kulturminne?

Eig du eit kulturminne?

Publisert: - Oppdatert: 20.10.2020 kl 18:27

Sju tilskot blir no lyst ut av fylkeskommunen.

Eitt nytt koronatilfelle registrert i Ålesund

Eitt nytt koronatilfelle registrert i Ålesund

Publisert:

Ålesund kommune fekk fredag ettermiddag melding om eitt nytt tilfelle av koronasmitte i Ålesund.

– Kultur er nerven i samfunnet

– Kultur er nerven i samfunnet

Publisert:

Sida 12. mars har kulturnæringa lidd store økonomiske tap. Men også publikum taper opplevingar på grunn av alle kulturarrangementa som er avlyst.

 Politiet og kommunen ber innbyggarane vise varsemd

Politiet og kommunen ber innbyggarane vise varsemd

Publisert: - Oppdatert: 16.10.2020 kl 13:29

Ta de med ro om du har tenkt deg ut på byen i tida framover.

Hånesklager avvist - saka går til Fylkesmannen

Hånesklager avvist - saka går til Fylkesmannen

Publisert:

Fleirtalet i kommunestyret meiner Hånesaka no er ferdig diskutert, og sender den vidare til fylkesmannen.

Både badeanlegg, ny skule på Eidet og renovering av Haramsøy skule kan bli utsett

Budsjettforslag:

Både badeanlegg, ny skule på Eidet og renovering av Haramsøy skule kan bli utsett

Publisert: - Oppdatert: 15.10.2020 kl 14:23

– Mange vil bli skuffa, seier kommunedirektør Astrid Eidsvik som no har lagt fram sitt forslag til budsjett for 2021, og økonomiplan for 2021 til 2024.

Kommunedirektøren kan ikkje sjå det er gjort feil

Kommunedirektøren kan ikkje sjå det er gjort feil

Publisert:

Klagebehandlinga av Håneset skal opp igjen i kommunestyremøtet torsdag. Det er komme inn 36 klager på vedtaket om godkjenning av detaljplan for næringsområdet på Håneset.

Årets Klassequiz er i gang

Årets Klassequiz er i gang

Publisert: - Oppdatert: 14.10.2020 kl 10:33

Tysdag var det opptak av årets klassequiz ved Brattvåg ungdomsskule.

Rykka ut på diesellekkasje

Rykka ut på diesellekkasje

Publisert:

Harøy brannvesen måtte i dag rykke ut til ferjekaia på Myklebust.

Rydda Malesanden for marint søppel

Rydda Malesanden for marint søppel

Publisert:

Barnas Turlag Harøy rydda sist torsdag den vakre stranda Malen på Harøya. Lokale bedrifter sponsar kvar sekk som blir plukka, og pengane går til årets TV-aksjon.

Kjempa i internasjonal konkurranse

Kjempa i internasjonal konkurranse

Publisert: - Oppdatert: 13.10.2020 kl 09:32

Harøy Taekwondo-klubb har bygd opp ein god medlemsmasse dei siste sju åra. Sist veke var to av dei med på ein internasjonal konkurranse via internett.

Desse har fått kulturtilskot for 2020

Desse har fått kulturtilskot for 2020

Publisert:

I overgangsåret 2020 er kulturtilskot i Ålesund kommune tildelt etter retningslinene i dei respektive fem tidlegare kommunane.

Havforskingsinstituttet meiner det kan skape store endringar i det marine økosystemet

NVE avviser alle klager på Havsul 1:

Havforskingsinstituttet meiner det kan skape store endringar i det marine økosystemet

Publisert:

Havfiskeflåten sin organisasjon Fiskebåt synest det er sterkt beklageleg at NVE avviser alle klager som har kome inn på Havsul 1. Dei meiner ein veit for lite om konsekvensane, noko forskarar er einige i.

Ein til smitta ved sjukehusapoteket

Ein til smitta ved sjukehusapoteket

Publisert:

Ålesund kommune fekk seint i går melding om at endå ein person er smitta med koronavirus i Ålesund.

Båt tek inn vatn på Austnes

Publisert: - Oppdatert: 07.10.2020 kl 12:29

Brannvesenet er ute og assisterer ein båt som tek inn vatn ved Austnes ferjekai.

Politiet håpar å unngå nytt ferdselsforbod

Politiet håpar å unngå nytt ferdselsforbod

Publisert: - Oppdatert: 07.10.2020 kl 15:46

Det kom sterke reaksjonar frå lokalbefolkninga på at politiet igjen vurderer ferdselsforbod på Haramsfjellet. Onsdag kom politiet med sine nye vurderingar av situasjonen.

No kan du bruke koronabillett på bussen

Publisert:

FRAM lanserer onsdag 7. oktober ein ny måte å betale på bussen, for dei som ikkje har mulegheit til å betale med mobil.

Sterke reaksjonar på at politiet vurderer nytt ferdselsforbod på Haramsfjellet

Sterke reaksjonar på at politiet vurderer nytt ferdselsforbod på Haramsfjellet

Publisert: - Oppdatert: 06.10.2020 kl 18:17

Det har komme sterke reaksjonar frå vindkraftmotstandarar på at politiet igjen vurderer ferdselsforbod på Haramsfjellet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse