Nordre

ANNONSE
Annonse

Søkeresultat

Nyheter av: Janne Falch

Naturvernforbundet kritiserer Sandøy

Publisert:

Naturvernforbundet har laga ein rapport om naturstiar som har fått tippemidlar av fylkeskommunen, og kritiserer måten Sandøy kommune har sakshandsama naturstien på Harøyburet.

Håpar folk blir hungrige på kultur

Håpar folk blir hungrige på kultur

Publisert:

Ingebrigt Davik-huset er ein av dei mange kulturaktørane som har blitt råka av korona-pandemien, og kulturhuset har ingen arrangement for publikum på ubestemt tid.

For tynt grunnlag til å gjere vedtak

For tynt grunnlag til å gjere vedtak

Publisert: - Oppdatert: 27.03.2020 kl 14:29

I tysdagens formannskapsmøte på Skype skulle politikarane behandle budsjettrevisjonen. Men politikarar meinte grunnlaget til det dei skulle stemme over rett og slett var for tynt.

Bok & Papir avviklar butikken

Bok & Papir avviklar butikken

Publisert:

– Det er ikkje driftsgrunnlag i Brattvåg. Nedgangen starta i april 2018, og vi hadde eit stort underskot i fjor. Vi tør ikkje satse vidare i denne marknaden, seier dagleg leiar ved Bok og Papir, Åse Sundnes Løken.

Vil stå på med hovud og hender

Vil stå på med hovud og hender

Publisert:

Avdelingsleiar for Nordøyane omsorgsdistrikt Helle Ingelsrud og dei andre tilsette har fått arbeidsdagen snudd på hovudet etter korona-utbrotet.

Lege åtvarar folk med hytte på øyane Ona, Husøy og Sandøy

Lege åtvarar folk med hytte på øyane Ona, Husøy og Sandøy

Publisert: - Oppdatert: 26.03.2020 kl 18:24

Lege Sven Walter la i dag ut ein video på Facebook-sida si med bodskap til hyttefolket. Han oppmodar folk med fritidseigedom, på mellom anna Ona, om å halde seg i sine leilegheiter i byen.

Status onsdag morgon:

Tre nye smitta i Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 25.03.2020 kl 09:02

Onsdag morgon meddeler kommuneoverlegen at vi no er opp i 17 personar som er smitta med koronaviruset i Ålesund.

Maksgrense på 20 personar i gravferder gir utfordringar

Maksgrense på 20 personar i gravferder gir utfordringar

Publisert: - Oppdatert: 25.03.2020 kl 17:38

Grunna smittefare er talet på personar i ei kyrkjeleg handling sett til 20 personar. Det skaper utfordringar både for tilsette og kyrkjelyden.

Kan blir færre lærlingar for Opplæringskontoret i Haram

Kan blir færre lærlingar for Opplæringskontoret i Haram

Publisert: - Oppdatert: 24.03.2020 kl 20:39

Ålesund kommune har i dag medlemskap i både Sunnmøre kommunale opplæringskontor (SKO) og OK Haram (OKH). No vil kommunedirektøren flytte over nokre frå Haram til Sunnmøre opplæringskontor.

Kundane får varene køyrd heim

Kundane får varene køyrd heim

Publisert: - Oppdatert: 24.03.2020 kl 13:18

Kjøpmann Per Einar Birkelund seier det er bra pågang på tilbodet han har om å køyre heim varer til kundane sine.

Øvde på dette scenarioet i fjor haust

Øvde på dette scenarioet i fjor haust

Publisert: - Oppdatert: 23.03.2020 kl 13:21

Under ei øving i fjor haust var varaordførar i Ålesund kommune Vebjørn Krogsæter og resten av kriseleiinga i Ålesund kommune gjennom ei øving som liknar mykje på den situasjonen vi har no. Dei forsto då kor gjennomgripande eit slikt scenario er for alle samfunnsfunksjonar.

Flørtande hubro skaper problem for tursti

Flørtande hubro skaper problem for tursti

Publisert:

I lang tid har det vore planlagt ein grusa natursti opp til Harøyburet. Grunnarbeidet av traseen er ferdig, men arbeidet med å frakte opp grusen med helikopter er stansa. Årsaka er hekkande hubro.

Russefeiringa er avlyst

Russefeiringa er avlyst

Publisert:

Det blir ein annleis vår for russen. Bussane er parkert, og russekleda kan i beste fall brukast til å kle ut kulda.

Vart brått kasta ut i den digitale undervisningsverda

Vart brått kasta ut i den digitale undervisningsverda

Publisert: - Oppdatert: 19.03.2020 kl 11:54

Koronaviruset kom brått inn i kvardagen til oss alle, og lærarar og elevar på mellom anna Harøy skule fekk ei bratt lærekurve på å gjere om skulekvardagen til den digitale verda.

Straumstans på øyane

Publisert:

Lynaktivitet tok straumen.

Redusert kapasitet i rute 22

Publisert: - Oppdatert: 18.03.2020 kl 14:41

Der er meldt om farlig last på ruta over fjorden.

Formannskapet deltok i historisk skype-møte

Formannskapet deltok i historisk skype-møte

Publisert: - Oppdatert: 18.03.2020 kl 10:12

Tysdagens formannskapsmøte vart avlyst, og i staden vart det gitt informasjon om beredskapssituasjonen i kommunen.

– Ein krevjande situasjon

– Ein krevjande situasjon

Publisert: - Oppdatert: 18.03.2020 kl 10:10

Kommuneoverlege Olav Mestad orienterte formannskapet om smittesituasjonen i Ålesund, kva tiltak kommunen har sett i verk, og kva planar kommunen har framover. Mellom anna kartlegg dei ledige senger i pleietenesta i kommunen.

Vil utsetje alle konfirmasjonar i Den norske kyrkja

Publisert: - Oppdatert: 17.03.2020 kl 08:14

Kyrkja anbefaler at alle konfirmasjonar som skulle gjennomførast no i vår utsetjast til hausten.

Fylkeshusa er stengt

Publisert: - Oppdatert: 17.03.2020 kl 08:27

Alle tilsette er bedt om å jobbe heimanfrå.

Harøy-jente på catwalken i Milano

Harøy-jente på catwalken i Milano

Publisert: - Oppdatert: 14.03.2020 kl 11:09

Elise Sandøy Myklebust frå Harøy har hatt eit lite ønske om å prøve seg modell, men at ho skulle gå på catwalken under Fashion Week var ein draum som gjekk i oppfylling.

To nye bekrefta smitta i Ålesund

To nye bekrefta smitta i Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 13.03.2020 kl 16:29

Kan sporast til smitte i utlandet.

Treng hjelp av helsepersonell

Publisert:

Ålesund kommune søker no etter helsepersonell som kan hjelpe til i tenestene.

Ber foreldre halde ungane vekk frå kjøpesentra.

Publisert: - Oppdatert: 13.03.2020 kl 15:14

Kjøpesentra med varsko til foreldre

Stenger rådhus og innbyggartorg

Stenger rådhus og innbyggartorg

Publisert: - Oppdatert: 13.03.2020 kl 11:42

Alle innbyggartorg i Ålesund kommune stengast frå og med no.

ANNONSE
Annonse