Nordre

Søkeresultat

Nyheter av: Janne Falch

Fylkesferjene reduserer takstene

Fylkesferjene reduserer takstene

Publisert: - Oppdatert: 28.04.2020 kl 13:46

20. april 2020 vedtok fylkestinget å redusere takstane for fylkesvegferjene med to soner. Reduksjonen i takstane vil gjelde frå 1. mai, og inntil vidare.

Lempar på krava til øvingskøyring

Lempar på krava til øvingskøyring

Publisert: - Oppdatert: 27.04.2020 kl 15:53

Elevane kan no øvingskøyre utan å ha gjennomført førstehjelpsdelen av trafikalt grunnkurs. Grunnen er at elevane må samlast fysisk til praktisk øving i førstehjelp, og det er vanskeleg slik situasjonen er no. Dei andre delane av grunnkurset kan no gjennomførast nettbasert.

Køyretøy i brann i Vestrefjorden

Køyretøy i brann i Vestrefjorden

Publisert: - Oppdatert: 25.04.2020 kl 15:47

Naudetatane er på veg til staden.

Fjord1 lettar på koronatiltaka

Fjord1 lettar på koronatiltaka

Publisert: - Oppdatert: 24.04.2020 kl 11:52

No kan du gå inn i salongen igjen under overfart med ferje.

– Det har vore «Texas»

– Det har vore «Texas»

Publisert: - Oppdatert: 22.04.2020 kl 11:42

Miljøstasjonane har vore stengt, folk har vore mykje heime, og det er vår. Det var tydeleg på Nøsa tysdag morgon.

Slik skal ein unngå smitte i verksemder med ein-til ein-kontakt

Slik skal ein unngå smitte i verksemder med ein-til ein-kontakt

Publisert: - Oppdatert: 23.04.2020 kl 12:08

Helsedirektoratet har utarbeidd ny rettleiar for smittevern for verksemder med ein-til-ein-kontakt som til dømes optiker, kiropraktor og fotterapeutar.

Ein person til er smitta av Covid 19 i Ålesund

Ein person til er smitta av Covid 19 i Ålesund

Publisert:

Tysdag kom meldinga om at enno ein person er smitta av koronaviruset.

Fleire minnelunder under planlegging

Fleire minnelunder under planlegging

Publisert: - Oppdatert: 21.04.2020 kl 22:27

Både på Harøya og Sandøya planleggast det å lage minnelund. Det kom i stand etter eit lokalt initiativ.

Annleis 17. mai med koronakrise

Annleis 17. mai med koronakrise

Publisert: - Oppdatert: 21.04.2020 kl 15:14

17. mai-komiteen i Brattvåg er godt i gang med planlegginga av årets feiring. Men i år blir det utan tog og felles arrangement i idrettshallen.

22 millionar ekstra til vedlikehaldsprosjekt langs kysten i Møre og Romsdal

Publisert: - Oppdatert: 23.04.2020 kl 10:32

Regjeringa har følgt opp vedtaket frå Stortinget om å løyve 100 millionar ekstra til vedlikehaldsprosjekt langs norskekysten. Av desse får Møre og Romsdal 22 millionar kroner.

Vil gi bønder erstatning for bær og grønsaker som ikkje blir hausta

Vil gi bønder erstatning for bær og grønsaker som ikkje blir hausta

Publisert:

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten vart måndag einige om utforminga av utvidinga av avlingsskadeordninga for jordbruket slik at den også omfattar avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.

Folk på øyane kan testast for Covid-19 på fleire måtar

Folk på øyane kan testast for Covid-19 på fleire måtar

Publisert:

Kommuneoverlege Olav Mestad forsikrar om at det skal vere uproblematisk med testing for Covid 19 for dei som bur på øyane.

44 millionar i auka rammetilskot til Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 20.04.2020 kl 15:16

Kommunane i Møre og Romsdal får ein auke i rammetilskota på 191 millionar kroner i 2020 som følge av koronavirusutbrotet.

Sjømat Norge vil ha eigne løyve for havbruk til havs

Sjømat Norge vil ha eigne løyve for havbruk til havs

Publisert: - Oppdatert: 20.04.2020 kl 14:49

Regjeringa skal denne veka saman med næringslivet kartleggje korleis Norge best mogleg skal komme seg ut av koronakrisa.

Innbrot på Fjørtofta

Innbrot på Fjørtofta

Publisert:

Politiet er på staden.

Politiet gjenopnar fire publikumsmottak

Publisert:

Etter stenginga av alle publikumsmottak i politiet 13. mars, startar Møre og Romsdal politidistrikt komande mandag ei gradvis gjenopning av publikumsmottaka i distriktet.

Ein kreativ øyaromantikar

Ein kreativ øyaromantikar

Publisert:

Terje Huse vaks opp på Harøya, men har vore busett på Kolbotn sidan 2001. Når han snakkar om heimplassen er det mest som hjartet svulmar over av kjensler.

7000 abonnentar var ikkje med då dei kommunale gebyra vart rekna ut

Fakturatabben:

7000 abonnentar var ikkje med då dei kommunale gebyra vart rekna ut

Publisert:

Under møtet i formannskapet tysdag gjorde kommunalsjef Ole Andreas Søvik greie for årsak til og konsekvensar av feilen som vart gjort med berekninga på vatn- og avlaupsgebyr.

Stort oppsving i salet av garn

Stort oppsving i salet av garn

Publisert: - Oppdatert: 15.04.2020 kl 08:33

Den to år gamle butikken Hjertestrikk har noko som veldig mange treng no for tida, nemleg strikkegarn. Det har ført til eit skikkeleg oppsving for den vesle garnbutikken i Brattvåg.

25 registrert smitta med Covid-19 i Ålesund

Status tysdag 14. april:

25 registrert smitta med Covid-19 i Ålesund

Publisert:

Ein ny person testa positivt i Ålesund i løpet av påska.

Ingen kommunale barnehagar i Ålesund opnar før 22. april

Publisert: - Oppdatert: 14.04.2020 kl 18:37

Regjeringa har bestemt å opne barnehagane frå 20. april og seinast 27. april, og 1. til 4. trinn i skulen og SFO frå 27. april. Opninga skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass.

Begrensa kapasitet tysdag morgon i rute 22

Begrensa kapasitet tysdag morgon i rute 22

Publisert: - Oppdatert: 13.04.2020 kl 20:11

Kan ta med maksimum 12 passasjerar.

Ny person lagt inn på Ålesund sjukehus med Covid-19-sjukdom

Publisert: - Oppdatert: 11.04.2020 kl 16:53

10 personar blir no behandla ved sjukehusa i Møre og Romsdal.

Mann i 20-åra teken inn av politiet for ruskøyring og innbrot

Haramsøy skjærtorsdag kveld:

Mann i 20-åra teken inn av politiet for ruskøyring og innbrot

Publisert: - Oppdatert: 09.04.2020 kl 23:29

Mann i 20 åra blir framstilt for blodprøve.

Redusert kollektivtilbod frå 14. april

Redusert kollektivtilbod frå 14. april

Publisert:

På bakgrunn i at myndigheitene gjekk ut 7. april med at koronatiltaka skal fortsette å gjelde etter påske, blir kollektivtilbodet i Møre og Romsdal redusert frå 14. april.

ANNONSE
Annonse