Nordre

Søkeresultat

Nyheter av: Janne Falch

Trafikkstasjonane stengt til og med 17. april

Publisert:

For å begrense koronasmitte held Statens vegvesen fortsett trafikkstasjonane stengt over påske.

Over 20 000 arbeidssøkjarar per 7.april

Publisert:

Koronaviruset har skapt ei auke i tal arbeidssøkjarar ein ikkje kunne sjå for seg for nokre få veker sidan.

Ingen utbytenekt frå Stortinget

Publisert:

Tysdag vedtok eit samla Storting kontantstøtteordninga for bedrifter. Dei folkevalde vil ikkje nekte bedrifter som får støtte å betale utbyte, men kjem likevel med ein appellerer til mottakarane.

24 smitta i Ålesund kommune

24 smitta i Ålesund kommune

Publisert: - Oppdatert: 08.04.2020 kl 15:08

Ein person som tidlegare har testa positivt har ikkje vore med i kommunen si oversikt.

Lostenesta sitt 300-årsjubileum utsett

Lostenesta sitt 300-årsjubileum utsett

Publisert:

Lostenesta i Noreg fyller 300 år i 2020. No vert alle arrangement i høve jubileet utsett til 2021, på grunn av covid-19-situasjonen.

Maritimt Forum ber om krisepakke på 50 milliardar

Publisert:

I eit brev til regjeringa ber Maritimt Forum om ein krisepakke på nærare 50 milliardar kroner til den maritime næringa.

Christine Rørvik ny kommunikasjonssjef i Ålesund

Christine Rørvik ny kommunikasjonssjef i Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 15.04.2020 kl 11:36

Christine Rørvik, 36 år, tilsett som kommunikasjonssjef i Ålesund kommune.

Rolf Knudsen koronafast på Vatne

Rolf Knudsen koronafast på Vatne

Publisert:

Utviklinga for møbelfabrikken i Nepal har gått raskt framover, men har no fått ein bråstopp. Alt er koronafast, og på nytt står Vatne i sentrum gjennom møbelmann og produktutviklar Rolf Aron Knusen, og konsulent Leif Hofseth.

Sju endringar på tiltaka

Sju endringar på tiltaka

Publisert: - Oppdatert: 07.04.2020 kl 18:06

Barnehagane opnar 20. april, og 1. til 4. trinn skal på skulen veka etterpå.

Framleis 23 personar registrert med Covid-19-smitte

Publisert: - Oppdatert: 09.04.2020 kl 10:08

– Vi opplev no at vi har god kontroll på smittespreiinga i vårt område, seire kommuneoverlege Olav Mestad.

11 prosent trur dei har hatt korona

Publisert:

I ei undersøking blant norske arbeidstakarar svarer 11 prosent at dei trur dei har hatt koronasmitte. Sjukelegheita er lågast hos dei som vaskar hendene ofte.

Politiet vil heller gje råd enn å straffe

Politiet vil heller gje råd enn å straffe

Publisert:

– Vi treng denne nasjonale dugnaden for å handtere en alvorlig pandemi i Norge. Dette er ikkje berre ei privatsak, men eit samfunnsansvar alle må ta i fellesskap, seier politimeister Ingar Bøen.

Gir store lokale ringvernader

Gir store lokale ringverknader

Publisert: - Oppdatert: 07.04.2020 kl 10:17

Brødrene Sperre satsar stort på foredling av fisk med sitt nye anlegg på Ellingsøy. Det gir ringverknadar for MMC First Process og ei rekkje andre leverandørar på Sunnmøre.

Ålesund kommune har utarbeidd turreglar

Turreglar frå Ålesund kommune

Publisert:

Her kan du lese tipsa kommunen kjem med.

Mykje folk ute i løypene

Mykje folk ute på tur

Publisert:

Røde kors hjelpekorps er ut og har påskevakt.

No kan alle fylle diesel på båten i Brattvåg

No kan alle fylle diesel på båten i Brattvåg

Publisert:

Småbåtforeining har saman med best Bunkers etablert drifstoffanlegg for båt.

Rapport viser lågare smittespreiing

Rapport viser lågare smittespreiing

Publisert:

Ei utreikning frå helsestyresmaktene viser at smittespreiinga ikkje lenger veks.

Fylkeskommunen legg fram tiltakspakke på 175 millionar

Fylkeskommunen legg fram tiltakspakke på 175 millionar

Publisert:

For å bidra til å berge arbeidsplassar og bedrifter, tilrår fylkeskommunedirektøren at det blir løyvd 175 millionar i ekstraordinære midlar til ei tiltakspakke. Midlane vil gå både til kultur, samferdsel, skule og næringsutvikling. Tiltakspakken skal til politisk behandling i eit ...

Dette kan du gjere med gebyrfakturaen

Dette kan du gjere med gebyrfakturaen

Publisert: - Oppdatert: 03.04.2020 kl 18:52

Ålesund kommune kjem med presiseringar på kva ein skal gjere med tanke på gebyrfakturane som har blitt sendt ut.

Ingen skade på personar etter bilulykke

Publisert: - Oppdatert: 03.04.2020 kl 10:10

Ingen vart skada i trafikkulykka på Grytastranda.

Trafikkulykke på Grytastranda fredag føremiddag.

Trafikkulykke på Grytastranda fredag føremiddag.

Publisert: - Oppdatert: 03.04.2020 kl 10:03

Nødetatene er på veg til staden.

Stor pågang for å sleppe avdrag

Stor pågang for å sleppe avdrag

Publisert:

Usikkerheita i arbeidsmarknaden deisiste vekene har ført til pågang i bankane om hjelp til å komme seg igjennom ei utfordrande tid.

Ville oppklare i misforståingar

Ville oppklare i misforståingar

Publisert: - Oppdatert: 02.04.2020 kl 20:22

Torsdag føremiddag arrangerte Ålesund kommune dialogmøte med næringslivet. Kommunen ønska å oppdatere seg på korleis det står til, og ville samtidig forklare næringslivet kva den foreløpige tiltakspakken til kommunen skal brukast til.

Ålesund kommune trekker tilbake faktura for kommunale avgifter

Ålesund kommune trekker tilbake faktura for kommunale avgifter

Publisert: - Oppdatert: 02.04.2020 kl 17:56

Innbyggarane i Ålesund slepp å betale fakturaen for kommunale skattar og gebyr med forfall 20. april.

Må vise til omsetningsfall på 30 prosent

Må vise til omsetningsfall på 30 prosent

Publisert: - Oppdatert: 02.04.2020 kl 18:58

Til no har det kome tre tiltakspakkar frå regjeringa. Espen Remme orienterte litt om den eine ordninga under torsdagens dialogmøte.

ANNONSE
Annonse