Nordre

Søkeresultat

Nyheter av:

Sjefen på ID-huset går til Parken kulturhus

Sjefen på ID-huset går til Parken kulturhus

Publisert:

Hans Pareliussen har sagt opp stillinga si som dagleg leiar ved Ingebrigt Davik-huset.

Registrerer gravminner på Vatne

Registrerer gravminner på Vatne

Publisert:

Haram kyrkjelege fellesråd er i gang med arbeid av ein omfattande verneplan for kyrkjegardane i Haram. Arbeidet på Vatne kyrkjegard er no i full gang.

Farleg utkøyring frå parkeringshuset

Farleg utkøyring frå parkeringshuset

Publisert: - Oppdatert: 24.06.2014 kl 10:30

Utkøyringa frå parkeringsanlegget ved Haram Omsorgssenter kan vere eit sjansespel. Spesielt dersom bilar har parkert tett inn til utkjørsla.

Trøbbel med vassforsyning på øyane

Publisert: - Oppdatert: 20.06.2014 kl 10:59

Haram kommune har fått trykk-variasjonar på vassforsyningsnettet som ein ikkje kan ha, og har heller ikkje klart å lokaliser årsaken til dette.

Vil ha forkøyrsveg på Harøya

Vil ha forkøyrsveg på Harøya

Publisert:

Statens vegvesen vil helst har forkøyrsregulering av alle fylkesvegar. I Sandøy gjeld no høgreregelen, men kommune ser positivt på å få forkøyrsveg.

Ansiktsløft i Samfjordkvartalet

Ansiktsløft i Samfjordkvartalet

Publisert:

Selskapet Samfjordkvartalet AS har gjort eit stort lyft med fornying og oppgradert bygningane i Miljøgata og ned til Storkaia.

Slutt for Nye Gull og Ur

Slutt for Nye Gull og Ur

Publisert:

Rett før påske bestemte styret i Nye Brattvåg Gull og Ur AS i Samfjordkvartalet å avvikle drifta av butikken. Selskapet vart stifta i mars 2011, og det var tre tilsette ved bedrifta.

Haram ligg på grensa

Haram ligg på grensa

Publisert: - Oppdatert: 27.03.2014 kl 16:09

Slik det no ser ut i Haram er det førebels tre barn i Brattvåg som har rett til barnehageplass som ikkje har fått tilbud.

Treng fleire barnehageplassar

Treng fleire barnehageplassar

Publisert: - Oppdatert: 27.03.2014 kl 16:09

Tryggheim barnehage vil utvide med to småbarnsavdelingar og treng difor meir leikeareal. No søkjer dei Haram kommune om å få disponere friareal.

Ba om modningstid  for omsorgsarenaen

Ba om modningstid for omsorgsarenaen

Publisert: - Oppdatert: 18.02.2014 kl 09:29

Alle var positive til utviding med 10 plassar ved Eide Omsorgsarena i kommunestyret torsdag. Politikarane utsette likevel saka.

Vil bytte lokalsjukehus

Vil bytte lokalsjukehus

Publisert:

Sandøy kommune vil heller til Ålesund sjukehus enn til Molde.

Vil ha folk i Haram ut på tur

Vil ha folk i Haram ut på tur

Publisert:

2014 er det året då fleire folk i Haram skal kome i betre form. Målet er at flest mogleg kjem seg ut og i bevegelse. Det gir gevinst til kvar enkelt og til samfunnet.

- Media opprettheld myter om kvalfangst

- Media opprettheld myter om kvalfangst

Publisert:

– Her ser du eit typisk eksempel på korleis ein greier å halde ei myte levande i media. Nei, dette blir for dumt, seier Ole Mindor Myklebust, dagleg leiar i Myklebust Hvalprodukter AS på Harøya.

Kommunen og næringsliv i møte med Telenor

Kommunen og næringsliv i møte med Telenor

Publisert:

Telenor møtte Haram kommune og Rolls-Royce på Longva, for å sjå kva som kan gjerast for å få skikk på dekninga i området.

Gullrush under Taremaresvøm

Gullrush under Taremaresvøm

Publisert:

Det årlege Taremaresvøm i Brattvåg samla om lag 120 symjarar frå Nordfjordeid i sør til Trondheim i nord.

Det skjer i Samfjordkvartalet

Det skjer i Samfjordkvartalet

Publisert: - Oppdatert: 16.01.2014 kl 13:28

I Samfjordkvartalet i Brattvåg skjer det endringar. Laurdag flytta Brattvåg Sko til nye lokale i senteret, 3. februar blir det opna ny butikk i eit anna.

Driv generasjonsgard på Harøya

Driv generasjonsgard på Harøya

Publisert: - Oppdatert: 16.01.2014 kl 15:54

Lars Petter Harnes driv mjølkeproduksjon på Harøya. Han har mellom 25-30 dyr og har ei mjølkekvote 230 000 liter.

Nøktern optimisme i landbruket

Nøktern optimisme i landbruket

Publisert: - Oppdatert: 10.01.2014 kl 13:39

Sjølv det er usikre tider i landbruket er det likevel nokon som satsar friskt.

Pengemangel i Sandøy fellesråd

Pengemangel i Sandøy fellesråd

Publisert: - Oppdatert: 09.01.2014 kl 14:07

Reduksjonen som no er foreslått i budsjettet gjer at Sandøy fellesråd ikkje lenger greier å utføre lovpålagte tenester.

Næringslivet kan redde prestesituasjonen

Næringslivet kan redde prestesituasjonen

Publisert:

Næringslivet i Sandøy er positiv til å ta på seg 25 prosent av kostnadane for å få ei 100 prosent prestestilling i Sandøy.

416 års erfaring

416 års erfaring

Publisert: - Oppdatert: 04.09.2013 kl 13:37

- Hvis motoren startar, drar vi på fest til Ørsta, sa brødrene Daniel og Lars Nogva til kvarandre i 1913. 100 år etter at dei bygde den første motoren er det fest igjen.

Populært med gamaldags marknad

Populært med gamaldags marknad

Publisert: - Oppdatert: 28.08.2013 kl 16:46

Ei sliten men fornøgd Klara Sætre, kan slå fast at marknaden i Tennfjorden igjen vart ein suksess. – Det skal også bli nokre kroner til skulebarna, seier ho.

Får behalde ferjene

Får behalde ferjene

Publisert: - Oppdatert: 04.07.2013 kl 15:24

Det blir ikkje dårlegare ferjemateriell på Nordøyane, ferjene MF Dryna og MF Harøy skal framleis gå i rute 22.

Myldra på sjø og land

Myldra på sjø og land

Publisert: - Oppdatert: 18.06.2013 kl 18:50

Sol frå blå himmel frå start til slutt gjorde susen. Myldredagane 2013 vart ein suksess.

 Panorama til over 500 mill.

Panorama til over 500 mill.

Publisert: - Oppdatert: 12.06.2013 kl 19:59

Brattvåg Panorama lanserte eit formidabelt prosjekt på 33.405 kvm. Det inneheld omsorgssenter, rådhus, helsehus, bustader og handel midt i Brattvåg sentrum.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse