Nordre

Søkeresultat

Nyheter av:

Felles forliksråd for Haram og Sandøy

Publisert:

Fellesnemnda for nye Ålesund har vedtatt at funksjonstida for dei eksisterande forliksråda i Ålesund, Haram, Skodje, Ørskog og Sandøy skal vidareførast ut 2020.

Plastberg på Vatne

Plastberg på Vatne

Publisert:

I grushola på Eidet, som blir brukt som parkeringsplass for enkelte turfok, er det samla ei mengde plast i ulike fargar som kjem frå rundballar i landbruket.

Familiefransyning med magi og fantasi

Familiefransyning med magi og fantasi

Publisert:

Magi- og fantasioperatørene finn på historier ut av nesten ingenting. Eller det vil seie; av alt det som skjer med deg kvar einaste dag, nesten heilt utan at du tenker på det.

Har gitt ut sin andre roman

Har gitt ut sin andre roman

Publisert:

Den lokale forfattaren Berit Øverland frå Vatne har gitt ut sin andre roman.

Arrangerer Estland-kveld i Brattvåg kyrkje

Arrangerer Estland-kveld i Brattvåg kyrkje

Publisert:

Fredag 18.oktober arrangerer Brattvåg sokneråd temakveld om Estland. Kyrkjelyden støttar kyrkjelydsarbeid i den lutherske kyrkja i Estland, og fleire frå Brattvåg var med i ei gruppe som besøkte Tallinn i september.

- Enorm aktivitet, og alt etter planen

- Enorm aktivitet, og alt etter planen

Publisert:

Arbeidet med Nordøyvegen går for fullt, med stor aktivitet både over og under jordskorpa.

«Natur og kultur i nye Ålesund» på tur

«Natur og kultur i nye Ålesund» på tur

Publisert:

Tysdag 8.oktober var Ålesund Senioruniversitet si undergruppe «Natur og Kultur i Nye Ålesund» på læringstur til Søvik.

Godkjent kulturminneplan i siste liten

Godkjent kulturminneplan i siste liten

Publisert:

- Vi må ta vare på kulturminna så dei som kjem etter veit kven dei var, dei som levde og strevde før dei, står det i Kulturminneplanen for Haram.

Har vedteke klima-, areal- og transportplan for nye Ålesund

Publisert:

Haram kommunestyre vedtok på møte sist veke å stille seg bak nye Ålesund sitt forslag til planprogram for klima areal og transportplan.

Sterkt møte med Kenya

Sterkt møte med Kenya

Publisert:

Elevane frå Haram VGS fekk eit sterkt møte med Kenya på turen dei var med på, i høve innsamlingsaksjonen skulen skal ha seinare i haust.

Harams-lensmann kåra til årets leiar i politiet

Harams-lensmann kåra til årets leiar i politiet

Publisert: - Oppdatert: 16.10.2019 kl 08:43

Lensmann Øyvind Verpeide i Haram vart under Politiet sitt Fellesforbund leiarkongress i Bergen tysdag kåra til «Årets leiar i politiet 2019».

Ønsker forslag til kven som bør få kulturprisane for 2019

Ønsker forslag til kven som bør få kulturprisane for 2019

Publisert:

Kvart år deler Haram kommune ut to kulturprisar, Kulturprisen og Ungdommens kulturpris, til eldsjeler og lag/foreiningar som er med på å gjere Haram kommune til ein god kommune å bu i.

Petter Northug på fjelltur i Haram?

Petter Northug på fjelltur i Haram?

Publisert: - Oppdatert: 15.10.2019 kl 21:46

Petter Northug sitt namn står i turregistreringsboka ved Litle Hestevatnet, mellom Brattvåg og Hildredalen.

Planlegg fritidsbustadar i strandsona på Helland

Planlegg fritidsbustadar i strandsona på Helland

Publisert: - Oppdatert: 15.10.2019 kl 08:30

Oslo-firmaet Gondolin ønsker å bygge ut eit område ved sjøen i Hellandshamna til fritidsbustadar.

Eldredag med ungdommeleg underhaldning og kakebord i øyakvalitet

Eldredag med ungdommeleg underhaldning og kakebord i øyakvalitet

Publisert: - Oppdatert: 14.10.2019 kl 20:26

Haramsøy Pensjonistlag var i år vertar for Eldredagen og hadde dekka til hyggeleg lag i Samfunnshuset på Austnes. Om lag 80 godt vaksne frå heile kommunen fann vegen til dekka bord.

Redusert ferjekapasitet tysdag morgon

Publisert: - Oppdatert: 14.10.2019 kl 19:42

Fjord1 melder om redusert kapasitet på avgangen klokka 06.25 frå Brattvåg til Fjørtoft tysdag 15. oktober.

No kan ein søke om spelemidlar

Publisert:

Kulturdepartementet deler kvart år ut stønad i form av spelemidlar til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv.

Desse har fått tildelt ekstraordinære kulturmidlar

Desse har fått tildelt ekstraordinære kulturmidlar

Publisert:

Kulturutvalet i Haram har ved andre søknadsfrist, den 15. september, delt ut 1.080.000 kroner i ekstraordinære kulturmidlar.

Elektrokontrakta for Nordøyvegen tildelt Vestnes-firma

Elektrokontrakta for Nordøyvegen tildelt Vestnes-firma

Publisert:

Statens vegvesen har tildelt elektrokontrakten på Nordøyvegen til Kraftmontasje AS. Firmaet har hovudkontor i Vestnes.

Kulturminneplanen for Haram er ferdig og godkjent

Kulturminneplanen for Haram er ferdig og godkjent

Publisert:

Kommunestyret har godkjent temaplan «Kulturminneplan 2020-2024 for Haram kommune».

Auke i kommunalt sjukefråvære

Publisert:

Sjukefråværet i Haram var i første kvartal 10 prosent samla for heile kommunen. Tilsvarande tal for same periode i 2018 var 7,2 prosent.

Mistenkt for ruskøyring - førarkort inndradd

Publisert: - Oppdatert: 10.10.2019 kl 09:25

Ein bilførar i Haram vart stoppa klokka 3.15 i natt, mistenkt for køyring i ruspåverka tilstand.

Uklart om framtidig samband til Store Kalvøy

Uklart om framtidig samband til Store Kalvøy

Publisert:

Ingen kan i dag svare på korleis det vil bli med samferdsel til og frå Store Kalvøy når Nordøyvegen er ferdig.

Gamle sjukeheimen i Brattvåg for sal

Gamle sjukeheimen i Brattvåg for sal

Publisert:

Den gamle sjukeheimen i Brattvåg skal tømmast og leggast ut for sal.

Redusert ferjekapasitet mellom Brattvåg og Fjørtoft torsdag morgon

Redusert ferjekapasitet mellom Brattvåg og Fjørtoft torsdag morgon

Publisert:

Det blir redusert kapasitet på ferjeavgangen frå Brattvåg til Fjørtoft torsdag 10. oktober klokka 06.25.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse