Nordre

Søkeresultat

Nyheter av:

Blir ekstraturar med ferja likevel

Publisert:

Det vil bli ekstraturar utført av B-ferja likevel, melder Norled på nettstaden sin. Første avgang blir frå Haramsøy klokka 16.50.

Innstilt ekstraferje og lang kø

Publisert: - Oppdatert: 25.08.2019 kl 14:57

Ekstraferja som var sett opp mellom Skjelten-Lepsøya- Haramsøya i samband med båt-og bubiltreffet på Haramsøy vil likevel ikkje gå.

Oppløysing av SaHara interkommunale vassverk

Publisert:

Haram og Sandøy er einaste deltakarar i SaHara interkommunale vassverk IKS.

Ei brukarvennleg Autopass-ordning må på plass

Ei brukarvennleg Autopass-ordning må på plass

Publisert:

I Høgre er vi opptekne av nye idear, nye ordningar til det beste for folk flest. Dette i ei tid der den teknologiske utviklinga går raskare enn nokon gong. Moderne løysingar som gjer kvardagen enklare for folk flest, næringsliv og frivillige organisasjonar er eit viktig fokus for oss.

Klart for ny Ålesund Pride

Klart for ny Ålesund Pride

Publisert:

Ålesund Pride blir i år arrangert i tidsrommet 26. august – 1. september.

Blant gamle tufter i ramsalt og spektakulær natur

Blant gamle tufter i ramsalt og spektakulær natur

Publisert:

Kulturstien på Lepsøya går mellom Hellevika og Rønstad. Går ein denne turen får ein ikkje berre vakker og mektig natur, men også møte med spennande fortidsminne.

Kommunen sin prosess kring Skulebua under lupa

Kommunen sin prosess kring Skulebua under lupa

Publisert:

Fylkesmanen set Skulebua under lupa, og stiller spørsmål om Haram kommune sin prosess i forhold til etableringa av «hytta».

Ønsker renovering og utbygging av Haramsøy skule i eitt byggetrinnn

Ønsker renovering og utbygging av Haramsøy skule i eitt byggetrinnn

Publisert:

Haram formannskap gjekk tysdag inn for at renovering og utbygging av Haramsøy skule skal gjerast samla i eitt byggetrinn, innanfor ei kostnadsramme på 48,75 millionar kroner (inkl.mva.)

Festgudsteneste og bispevisitas i Fjørtoft kyrkje

Festgudsteneste og bispevisitas i Fjørtoft kyrkje

Publisert:

Søndag 25. august blir det festgudsteneste i Fjørtoft kyrkje. Gudstenesta er felles for alle kyrkjelydane i Haram.

Politiet etablerer seg på Eidet

Politiet etablerer seg på Eidet

Publisert:

Politiet har vedteke å etablere seg i nytt bygg som er planlagt oppført på Eidet.

Innlegg frå Bente Bruun (H):

Faste hele stillinger er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv

Publisert:

Faste og hele stillinger gir forutsigbarhet for både arbeidstaker og arbeidsgiver, derfor mener Høyre at det skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det siste året har det blitt 10 000 færre midlertidig ansatte. Samtidig kommer flere ut i jobb. Det er bra!

Positive til å bidra med vasspengar

Positive til å bidra med vasspengar

Publisert:

Styret i Brattvåg vassverk er positive til å støtte badeanlegg i Brattvåg sentrum.

Inviterer til Stikk UT!-maraton

Inviterer til Stikk UT!-maraton

Publisert: - Oppdatert: 22.08.2019 kl 09:54

Stikk UT!-maraton er ei ny utfordring med moglegheit til å vinne diplom og premiar.

Lyse utsikter for badeanlegg i sentrum

Lyse utsikter for badeanlegg i sentrum

Publisert:

Det ser atskillig lysare ut for å få badeanlegg i Brattvåg sentrum no enn det gjorde før ferien. Vel og merke om kommunestyret seier ja i slutten av august.

Eitt forenkla forelegg i politikontroll

Publisert:

Onsdag føremiddag heldt politiet kontroll i Brattvåg i samband med skulestart.

Formannskapet vil ha 1–10-skule på Eidet

Publisert:

Formannskapet i Haram har gått inn for at Eidet skule blir organisert som 1–10-skule med felles rektor/verksemdsleiar og med avdelingsleiar for ungdomstrinn, mellomtrinn og barnetrinn.

Utvida bandtvang i Haram  og Sandøy

Utvida bandtvang i Haram og Sandøy

Publisert:

Onsdag 21. august opphøyrer den generelle bandtvangen i Norge, men for nesten 200 av kommunane i landet er det ei eller anna form for utvida bandtvang.

Tenestehuset nærmar seg innflytting

Tenestehuset nærmar seg innflytting

Publisert:

Tenestehuset i Brattvåg er så godt som ferdig og nærmar seg innflytting.

Banken gjer det bra

Banken gjer det bra

Publisert: - Oppdatert: 25.08.2019 kl 12:24

Sparebanken Møre leverer eit svært godt resultat for 2. kvartal.

Fullsett kyrkje då Kringstad heldt si siste gudsteneste

Fullsett kyrkje då Kringstad heldt si siste gudsteneste

Publisert:

31. august er Jan Inge Kringstad sin siste arbeidsdag som sokneprest i Brattvåg. Etter over 30 år i soknet går han av med pensjon.

Vil tilby administrasjonen i nye Ålesund plass i Brattvåg

Vil tilby administrasjonen i nye Ålesund plass i Brattvåg

Publisert:

Ordførar Vebjørn Krogsæter (Sp) vil onsdag legge fram forslag i AU om at delar av kommuneadministrasjonen i nye Ålesund kan ta plass i det flunkande nye tenestehuset i Haram.

Brattvåg-kvinne tilsett som leiar for innbyggartorga

Brattvåg-kvinne tilsett som leiar for innbyggartorga

Publisert: - Oppdatert: 20.08.2019 kl 10:26

Hege Steinsland (53) frå Brattvåg er tilsett som verksemdsleiar for innbyggartorga i nye Ålesund. Ho er no prosessrettleiar i firmaet Relasjonsutvikling i Brattvåg.

Skolen skal utdanne fremtidens gründere

Innlegg frå Cine Finstad Austnes (Frp):

Skolen skal utdanne fremtidens gründere

Publisert:

Vi ønsker en skole som ser den enkelte elev, og som tilrettelegger slik at eleven får den faglige og sosiale utviklingen som er forventet.

Skal behandle sak om badeland

Skal behandle sak om badeland

Publisert: - Oppdatert: 19.08.2019 kl 22:16

Formannskapet skal i møte tysdag behandle sak om vidare framdrift for badeanlegg i Brattvåg.

Krev at planane for vindkraftutbygging blir reversert

Krev at planane for vindkraftutbygging blir reversert

Publisert:

Haram Krf vil at kommunestyret i Haram skal legge ned veto til landbasert vindkraft i kommunen, og reversere planane som er lagt.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse