Nordre

Søkeresultat

Nyheter av: Hilde Beate Ellingsæter

En større andel av havbruksinntektene bør tilfalle vertskommuner og -fylker

Lesarinnlegg frå Bente Bruun:

En større andel av havbruksinntektene bør tilfalle vertskommuner og -fylker

Publisert:

Norsk havbruksnæring har utviklet seg til en stor og viktig næring som produserer trygg, sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og store verdier for Norge. I dag drives det oppdrett av blant annet laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten.

Gjer nytt forsøk på å få anleggsmaskiner til Haramsøya

Gjer nytt forsøk på å få anleggsmaskiner til Haramsøya

Publisert:

Zephyr gjer eit nytt forsøk på å få anleggsmaskiner til Haramsøya førstkomande tysdag.

Lesarinnlegg:

KrF Ålesund påstår ar PDK ikke har nestekjærlihet?

Publisert:

PDK ønsker og hjelpe flere og ikke bare de som media fokuserer på, og så får folket vurdere om det er nestekjærlighet eller ikke slik som KRF sier vi ikke har.

No kan lag og organisasjonar søke momskompensasjon

Publisert: - Oppdatert: 23.05.2020 kl 09:48

No kan frivillige lag og organisasjonar som er registrert i Frivilligregisteret søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

Oppmodar til grep for å stoppe vindmøllene på Haramsfjellet

Ope brev frå Frank Sve (Frp) til fylkespolitikarar:

Oppmodar til grep for å stoppe vindmøllene på Haramsfjellet

Publisert: - Oppdatert: 22.05.2020 kl 09:00

Eg ber om at de tek kontakt med Stortingsrepresentantane frå dykkar parti frå vårt fylke samt dykkar Stortingsgruppe, og sørg for at dei støttar representantforslaget frå FrP ved Sylvi (Listhaug, red. mrk.) og Jon Georg (Dale, red. mrk.) med fleire, når det gjeld STOPP utbygging av ...

Gir ut musikksamling med inspirasjon frå fjøresteinane i Brattvåg

Gir ut musikksamling med inspirasjon frå fjøresteinane i Brattvåg

Publisert:

Utflytta brattvågar Bertil Palmar Johansen er klar for lansering av musikksamlinga «To gode venner», som inneheld musikk for barn og unge musikarar.

Opnar opp for barneidrett med kontakt frå 15. juni

Opnar opp for barneidrett med kontakt frå 15. juni

Publisert:

Frå 15. juni mjukar Regjeringa opp smittevernreglane for fotball og andre idrettar for barn og unge.

Slik blir betalinga for SFO og barnehage

Slik blir betalinga for SFO og barnehage

Publisert:

Rekninga for SFO og barnehage, som har forfall 29. mai, er ikkje heilt slik ein tidlegare har vore vant med. Her får du forklaringa på korleis kommunen har rekna ut betalinga for desse tenestene.

Får ferjeavløysingspengar

Får ferjeavløysingspengar

Publisert:

Samferdselsdepartementet har konkludert med at Nordøyvegen er eit ferjeavløysingsprosjekt og at fylket derfor får overført ferjeavløysingspengar.

Krev umiddelbar stans i utbyggingsarbeidet

Krev umiddelbar stans i utbyggingsarbeidet

Publisert:

Nei til Vindkraftverk på Haramsøy har sendt brev til olje og energiminister Tina Bru der dei krev umiddelbar stopp av utbygginga av vindkraft-verket på Haramsfjellet.

Treng fleire meddommarar

Treng fleire meddommarar

Publisert:

Det skal no veljeast meddommarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 2021 til 2024. Ålesund kommune treng fleire personar til dette, og ønsker derfor at interesserte personar melder seg.

Klar for fiskebankane med flunkande ny «Geir»

Klar for fiskebankane med flunkande ny «Geir»

Publisert:

Reiarlaget H.P Holmeset AS på Grytastranda har sett kursen mot fiskefeltet med sin flunkandes nye og topp moderne linebåt «Geir».

Brannvesenet bistår lensing av båt

Publisert:

Ålesund brannvesen si avdeling på Vatne rykka tysdag kveld ut for å lense ein båt som har tatt inn vatn.

Anleggsmaskiner vart møtt av vindkraftmotstandarar

Anleggsmaskiner vart møtt av vindkraftmotstandarar

Publisert: - Oppdatert: 19.05.2020 kl 12:57

Ferjesambandet Skjelten-Austnes-Lepsøy måtte stenge sambandet eit par timar tysdag formiddag i samband med at vindkraftmotstandarar på Austnes stengde for ilandkøyring av anleggsmaskiner frå ferja.

Opnar for normal trafikk igjen, men situasjonen er ikkje løyst

Vindaktivistar har hindra i landkøyring på Austnes

Publisert: - Oppdatert: 19.05.2020 kl 11:59

Klokka 12.10 opnar Norled opp sambandet Skjelten-Austnes-Lepsøy igjen etter stenging, grunna at vindkraftaktivistar har sperra for ilandkøyring.

Vindmølle-aktivistar sperrar for ilandkøyring frå ferja på Austnes

Publisert:

Ferjesambandet mellom Skjelten-Austnes-Kjerstad er stengt inntil vidare, melder Norled klokka 10.45

Sjokk og vantru over at 50 lærarstillingar i gunnskulen skal fjernast

Lesarinnlegg:

Sjokk og vantru over at 50 lærarstillingar i gunnskulen skal fjernast

Publisert:

Nok ei sjokkmelding frå dei styrande i Ålesund kommune; 50 stillingar i grunnskulen skal vekk. Første store og alvorlege steg i arbeidet med å få økonomien i kommunen inn på eit betre spor råkar med full styrke ei gruppe tilsette som har sitt arbeid på «grasrotnivå».

Bli med og rydd langs vegar og stiar

Bli med og rydd langs vegar og stiar

Publisert: - Oppdatert: 19.05.2020 kl 15:16

Årets Ruskenaksjon går av stabelen i veke 22 og 23. Ålesund kommune oppmodar folk om å melde seg på vårryddeaksjonen, og tilbyr henting av avfall som blir samla inn langs vegar og stiar og i friområde.

Kvinne tatt for promillekøyring i Vatne sentrum måndag kveld

Publisert: - Oppdatert: 19.05.2020 kl 08:56

Etter tips frå publikum er ei kvinne i 60-åra tatt for promillekøyring i Vatne sentrum måndag kveld.

Fluktfuglen har markert Ulla

Fluktfuglen har markert Ulla

Publisert:

17. mai markering på Ulla med loklaldemokrati og vindturbinar i fokus. Men også ein flugtfugl i stadig rørsle.

Avslutta 17. mai med historisk skitur i Hildredalen

Avslutta 17. mai med historisk skitur i Hildredalen

Publisert: - Oppdatert: 18.05.2020 kl 14:48

Det vart ein annleis 17. mai på mange måtar i år. For dei spreke turveninnene Toril Gamlem og Sonja Beate Alvestad vart dagen ekstra spesiell ved at dei fekk seg ein skitur i Hildredalen.

Inga avlysing av Sandøy-festival

Inga avlysing av Sandøy-festival

Publisert:

Den Blå timen på Sandøya går som planlagt i slutten av juli.

Tilsett ved Ålesund sjukehus har testa positivt på koronasmitte

Status fredag 15. mai:

Tilsett ved Ålesund sjukehus har testa positivt på koronasmitte

Publisert: - Oppdatert: 19.05.2020 kl 09:03

Fredag ettermiddag kom det melding om at ein person som arbeider ved Ålesund sjukehus har testa positivt på koronavirus.

Busskøyring i ei anna tid

Busskøyring i ei anna tid

Publisert:

Sverre Flem frå Brattvåg starta å køyre buss i 1948 og køyrde fram til 1973. Bussjåføren frå «hine hårde dagar» fortel i dette intervjuet om mange snodige episodar – ikkje minst grunna dårleg standard på bussane.

Radiostemma frå Brattvåg

Radiostemma frå Brattvåg

Publisert:

Erling Molt Korsnes har vore programleiar på radio i fleire år. I den tida har han gitt underhalding og informasjon til lyttarar på dag- og nattestid.

ANNONSE
Annonse